Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Husbyggandet ökade starkt 2010

INGEN BILD
Det blev en stark ökning för påbörjat husbyggande under 2010. Nybyggnad av flerbostadshus och storbyggen i Stockholm drar upp siffrorna.

Enligt Industrifaktas löpande konjunkturbevakning uppgick det påbörjade husbyggandet till 132 miljarder kronor 2010. Utfallet innebär en ökning med drygt 30 procent jämfört med 2009.

Flerbostadshus i täten
Den största procentuella ökningen under 2010 skedde för nybyggnad av flerbostadshus, som i det närmaste fördubblade sin volym. Småhusbyggandet ökade något mer beskedligt med knappt 25 procent.

Storbyggen dominerade offentliga byggandet
Det offentliga husbyggandet, som förra året uppgick till ca 40 procent av husbyggnadsvolymen, ökade med drygt 25 procent. Det var helt och hållet nybyggnadsinvesteringarna som stod för ökningen. Bland dominerande projekt kan nämnas Stockholmsarenan, Nationalarenan och Karolinska sjukhuset. Samtliga projekt ligger i Stockholm och det gav effekten att drygt 25 procent av det offentliga husbyggandet under 2010 var koncentrerat till huvudstaden.

Stark ökning för industrin
Det privata lokalbyggandet, som inbegriper kontor, handel, hotell och industri, ökade 2010 med 25 procent. Den procentuella tillväxten var särskilt stark för industribyggandet, som ökade med drygt 30 procent medan kontor och handelns ny- och ombyggnadsinvesteringar växte med svagare 20 procent.

Länk: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

 

 

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.