Nyheter

Husbyggandet något starkare

Husbyggandet något starkare än NAVET Analytics prognos
Husbyggandet väntas bli något starkare än NAVET Analytics prognos. Volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets.

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som kommer att presenteras i slutet av december, redovisas färsk statistik och justerade prognoser för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler. Totalt beräknas det samlade värdet på husbyggnadsinvesteringarna under kvartal 1-3 i år uppgå till ca 185 miljarder kronor. Takten i investeringarna ger signaler om att volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets. NAVET Analytics är emellertid något mer pessimistiska och väntar sig en svag minskning i år med 5 procent. Bostadsbyggandet låg väl i linje med NAVET Analytics prognoser, däremot visade utfallet inom privata och offentliga lokaler en något starkare utveckling än förväntat. Prognosen för det samlade husbyggandet i år väntas justeras något i positiv riktning medan 2020 och 2021 fortsätter att visa nolltillväxt.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics
NAVET Analytics

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsväggar

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.