Nyheter

Husbyggandet något starkare

Husbyggandet något starkare än NAVET Analytics prognos
Husbyggandet väntas bli något starkare än NAVET Analytics prognos. Volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets.

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som kommer att presenteras i slutet av december, redovisas färsk statistik och justerade prognoser för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler. Totalt beräknas det samlade värdet på husbyggnadsinvesteringarna under kvartal 1-3 i år uppgå till ca 185 miljarder kronor. Takten i investeringarna ger signaler om att volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets. NAVET Analytics är emellertid något mer pessimistiska och väntar sig en svag minskning i år med 5 procent. Bostadsbyggandet låg väl i linje med NAVET Analytics prognoser, däremot visade utfallet inom privata och offentliga lokaler en något starkare utveckling än förväntat. Prognosen för det samlade husbyggandet i år väntas justeras något i positiv riktning medan 2020 och 2021 fortsätter att visa nolltillväxt.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics
NAVET Analytics

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.