Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Husbyggandet något starkare

Husbyggandet något starkare än NAVET Analytics prognos
Husbyggandet väntas bli något starkare än NAVET Analytics prognos. Volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets.

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som kommer att presenteras i slutet av december, redovisas färsk statistik och justerade prognoser för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler. Totalt beräknas det samlade värdet på husbyggnadsinvesteringarna under kvartal 1-3 i år uppgå till ca 185 miljarder kronor. Takten i investeringarna ger signaler om att volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets. NAVET Analytics är emellertid något mer pessimistiska och väntar sig en svag minskning i år med 5 procent. Bostadsbyggandet låg väl i linje med NAVET Analytics prognoser, däremot visade utfallet inom privata och offentliga lokaler en något starkare utveckling än förväntat. Prognosen för det samlade husbyggandet i år väntas justeras något i positiv riktning medan 2020 och 2021 fortsätter att visa nolltillväxt.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics
NAVET Analytics

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.