Nyheter

Husbyggandet något starkare

Husbyggandet något starkare än NAVET Analytics prognos
Husbyggandet väntas bli något starkare än NAVET Analytics prognos. Volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets.

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som kommer att presenteras i slutet av december, redovisas färsk statistik och justerade prognoser för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler. Totalt beräknas det samlade värdet på husbyggnadsinvesteringarna under kvartal 1-3 i år uppgå till ca 185 miljarder kronor. Takten i investeringarna ger signaler om att volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets. NAVET Analytics är emellertid något mer pessimistiska och väntar sig en svag minskning i år med 5 procent. Bostadsbyggandet låg väl i linje med NAVET Analytics prognoser, däremot visade utfallet inom privata och offentliga lokaler en något starkare utveckling än förväntat. Prognosen för det samlade husbyggandet i år väntas justeras något i positiv riktning medan 2020 och 2021 fortsätter att visa nolltillväxt.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics
NAVET Analytics

Nyheter

Livsmedelsgodkänd hårdvaxolja i nya kulörer

Osmo Top-Oil Hårdvaxolja passar bra som ytbehandling av bänkskivor för köksbänkar, bord och andra träytor inomhus. De blir vattenavvisande, tåliga mot spill av hushållskemikalier och vätska som vin, öl, läsk mm. Alla produkterna i serien är livsmedelssäkra.

Ny generation presskopplingar

Ny generation presskopplingar

Uponor har lanserat en ny generation presskopplingar för kompositrör med en nyutvecklad kopplingsdesign och presshylsa. Presskopplingarna kommer med en färgkodad folie som tydligt visar dimension och en QR-kod för tillgång till monteringsanvisningar. En visuell pressindikering säkerställer att kopplingen är pressad och inte läcker.