Nyheter

Husbyggandet något starkare

Husbyggandet något starkare än NAVET Analytics prognos
Husbyggandet väntas bli något starkare än NAVET Analytics prognos. Volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets.

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som kommer att presenteras i slutet av december, redovisas färsk statistik och justerade prognoser för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler. Totalt beräknas det samlade värdet på husbyggnadsinvesteringarna under kvartal 1-3 i år uppgå till ca 185 miljarder kronor. Takten i investeringarna ger signaler om att volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets. NAVET Analytics är emellertid något mer pessimistiska och väntar sig en svag minskning i år med 5 procent. Bostadsbyggandet låg väl i linje med NAVET Analytics prognoser, däremot visade utfallet inom privata och offentliga lokaler en något starkare utveckling än förväntat. Prognosen för det samlade husbyggandet i år väntas justeras något i positiv riktning medan 2020 och 2021 fortsätter att visa nolltillväxt.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics
NAVET Analytics

Nyheter

Krukor för en klimatanpassad utemiljö

Byggkatalogen besökte Formex på Stockholmsmässan, där vi noterade att hållbarhet och återbruk är fortsatt stora trender. Klippans yllefabrik skapar filtar av spill från fabriken, återvunnen plast finns i flera produkter och priset Formex formidable gick till sneakers gjorda i svenskt skinn där sulorna byts när de slitits ut, allt för att konsumenten ska kunna ha produkten länge.

Radiatortermostat för Smarta hem

Thermostatic Valve io från Somfy är en ny radiatorventil med termostatfunktion som kan kopplas till deras Smarta hem-system TaHoma. Termostaten gör det möjligt att ställa in önskad temperatur direkt på termostaten, på distans eller med röststyrning.

Extra bred ytterpanel, Moelven Limträpanel. Foto: Lipkin

Extra bred ytterpanel

Moelvens nya limträpanel är en extra bred ytterpanel avsedd för liggande montering. Limträpanelens uppbyggnad med lameller gör att ytterpanelen trots sin bredd inte kupar sig.