Nyheter

Hotellbyggandet väntas minska

INGEN BILD
De senaste åren har byggnadsvolymerna för hotell ökat kraftigt. Men nu finns signaler som pekar på att konjunkturen nått sin topp och hotellbyggandet kommer att minska.

De senaste årens goda tillväxt i Sverige har lett till en ökning av både affärs- och nöjesresandet. Antalet utländska besökare har också ökat kraftigt den senaste tiden. Detta har inneburit goda tider för hotell- och resebranschen, vilket avspeglas i bygginvesteringarna för hotell och liknande lokaler.

Under de senaste fem åren har ny- och ombyggnadsvolymen fördubblats. Nu pekar signaler emellertid på att hotellkonjunkturen har nått sin topp och att det är risk för överkapacitet inom något år. Vikande internationell konjunktur och en svagare tillväxt för Sveriges ekonomi ligger bakom de bistrare förutsättningarna.

Länk: Industrifakta AB, Konjunkturbevakning

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.