• Nyheter
  • Hörselskydd för gruppkommunikation

Nyheter

Hörselskydd för gruppkommunikation

Sordin share hörselskydd gruppkommunikation
Hörselskyddet Sordin Share gör det möjligt för en arbetsgrupp på upp till 15 personer att kommunicera simultant med varandra även i bullriga miljöer. Hörselskyddet kan styras via röststyrning vilket gör att man kan ha båda händerna fria för ökad säkerhet och effektivitet.

Det elektroniska hörselskyddet, Sordin Share, gör det möjligt för en arbetsgrupp att simultant kommunicera inom en grupp eller arbetslag på upp till 15 personer, samtidigt som det ger ett effektivt skydd för hörseln i bullriga miljöer. Genom att säkerställa att teamet hör varandra tydligt och kan kommunicera simultant utan att vänta på sin tur kan den personliga säkerheten på arbetsplatsen ökas. Röststyrning av hörselskyddet gör att båda händerna är fria vid kommunikation.

Hörselskyddet kan anpassas med personliga inställningar, exempelvis kan ljudmiljön ställas in med justering av brusreducering och omgivande ljudnivå. Det går också att delta i en eller flera användargrupper. 

Hörselskyddet är utrustat med röststyrning och med hjälp av över 20 olika röstkommandon kan exempelvis ljudet justeras, radion sättas av/på, samtal ringas osv. Det finns även ett kommando speciellt för nödsituationer där kommandot "Hej Sordin, nödsituation" ger kontakt med räddningstjänsten, utan att man, i en stressad nödsituation, behöver hitta eller ta fram sin telefon för ett nödsamtal. Samtalet delas även med alla anslutna gruppmedlemmar för att varna om nödsituationen.

Vill man inte använda röststyrning finns en app där all kommunikation kan styras. Ett konfigurationsverktyg gör det möjligt att sätta upp olika arbetslag, göra inställningar med mera för arbetsledare eller liknande. 

Hörselskyddet stöder upp till 15 användare i gruppen och gör det möjligt att kommunicera oavbrutet upp till 800 m2. Det maximala avståndet mellan två personer är 2 km.

Sordin Share har utvecklats i samarbete med Prevas.

Skriven av Anna Göth

Sordin Share hörselskydd
Sordin Share hörselskydd
Sordin Share hörselskydd
Sordin Share hörselskydd

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.