Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Höjda kvalitetskrav och nya arbetssätt

Nyheter

Höjda kvalitetskrav och nya arbetssätt

INGEN BILD
Nya arbetssätt, höjda kvalitetskrav och effektivare logistik är förändringar som behövs inom byggbranschen, visar en marknadsstudie från Industrifakta.

Industrifaktas nya marknadsstudie om byggmarknaden i ett femårsperspektiv pekar på att det kommer att ställas ökade krav på fortsatt kostnadseffektivisering. Det ska ske genom industrialisering, byggvaruimport och nya IT-baserade arbetssätt. Man måste också höja kvalitetsnivån i byggandet för att minska risken för framtida byggskador. Dessutom behövs effektivare logistiksystem som minskar miljöbelastning och ledtider.

Fokus på fel och brister

Under de senaste åren har det varit en uppmärksamhet kring brister och fel vid nybyggnadsprojekt. Det har handlat om forcerade byggen, nya byggtekniker som inte prövats fullt ut eller i vissa extrema fall rent byggfusk.

Tydligare krav på utformning i tidigt skede

Troligen kommer det att ske en utveckling mot att byggherren ställer tydligare krav på byggnaders utformning redan i ett tidigt skede. På så sätt ska man undvika framtida problem och kostnader.

Stora skillnader i byggherrars prioritering

Det kan dock finnas betydande skillnader när det gäller hur man prioriterar olika byggnadsdelar och funktioner. Avgörande här är om byggherren är förvaltare, projektutvecklare eller investerare.

Nya krav kring miljö och energi

Det finns ett ökat intresse för byggnaders livscykelegenskaper, skärpt lagstiftning i samband med miljöegenskaper, energianvändning och upphandling. Av detta och större byggherrars tydligare miljöprofilering kan man förvänta sig nya krav på det tidiga planeringsskedet.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/byggmarknadsrapport/

 

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.