Nyheter

Hög stödmur utan jordarmering

Hög stödmur utan jordarmering
Stödmurssystemet Recon består av moduluppbyggda betongblock i storlekar som gör det möjligt att bygga höga stödmurar utan jordarmering.

    
 

Montering av Recon stödmurssystem. Murblockens storlek och låsmekanism gör det möjligt att bygga murar upp till 3,6 meters höjd utan jordarmering.

 

Systemet är framtaget för att man enkelt ska kunna bygga större stödmurskonstruktioner, främst i offentlig miljö. I systemet ingår murblock av betong med en låsmekanism som tillsammans med tyngden gör det möjligt att bygga stödmurar med en höjd upp till 3,6 meter, utan att använda jordarmering. Blocken är gjutna i frostbeständig högkvalitetsbetong och har frontsida som är utförd för att likna granit.


Raka eller svängda murar
I systemet ingår helblock, halvblock och ett antal specialblock med olika djup och funktion. Muren monteras med det djupaste helblocket som bottenblock. Därefter monteras blocken i lager med minskande djup. Stödmuren kan byggas rak eller svängd med en minsta radie på 4,5 meter. Muren kan placeras direkt på packad och avjämnad markbädd och enligt uppgift från leverantören går den snabbt att montera. För att förenkla monteringen är murblocken försedda med ingjutna lyftankare.

Stor frontyta
Systemets helblock har frontmåtten 1 200x400 millimeter och finns med djupmått från 600 till 1 150 millimeter. Vikten varierar från 635 kilo för det minsta blocket upp till 1 125 kilo för det djupaste helblocket.

Recon stödmurssystem levereras av:
Meag Va-system AB, www.meag.se
Timrå Betong, www.timrabetong.se

 

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.