Nyheter

Hisslösning från Cibes

Cibes A6000
Cibes A6000 kabinhiss är en tillgänglighetslösning som är lätt att installera och använda.

Kabinhissen Cibes A6000 är konstruerad för att ge förbättrad komfort och säkerhet, med en manövervänlig och ergonomisk utformning. Cibes A6000 är en del av generationen skruv- och mutter drivna hissar, här med sluten hisskorg. Drivfunktionen eliminerar behovet av ett maskinrum, som i sin tur ger en utrymmesbesparande lösning.

Cibes A6000 byggs på plats, inklusive schakt, från bottenplattan och uppåt. Det gör installationen snabb och enkel, mellan tre till fyra dagar.

Kabinhissen är lätt att använda och därutöver optimalt kostnadseffektiv i jämförelse med konventionella hissar vad gäller drift och underhåll. 

Hissen uppfyller byggnormer för miljöer där alternativa plattformshissar inte är lämpliga.
Hissen kan installeras i miljöer med utrymmesbegränsning och passar i både privata bostäder och kommersiella byggnader.

Nyheter

Nya väggelement med halm

2019-10-11
Skivor

Ekopanely-skivor är stabila skivor som tillverkas av halm. De finns både som enkla skivor och som sandwichmoduler för bärande väggar. Passar särskilt bra i passivhus.

Första Svanenmärkta plastgolvet

Första Svanenmärkta plastgolvet

iD Revolution är det första plastgolvet som lever upp till kraven för Svanenmärkning av golv. Golvet är tillverkat av en kombination av återvunna och biobaserade råmaterial och är i första hand framtaget för offentliga miljöer, t ex förskolor och sjukhus där det ställs krav på giftfria, hållbara produkter.