Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Hisslösning från Cibes

Cibes A6000
Cibes A6000 kabinhiss är en tillgänglighetslösning som är lätt att installera och använda.

Kabinhissen Cibes A6000 är konstruerad för att ge förbättrad komfort och säkerhet, med en manövervänlig och ergonomisk utformning. Cibes A6000 är en del av generationen skruv- och mutter drivna hissar, här med sluten hisskorg. Drivfunktionen eliminerar behovet av ett maskinrum, som i sin tur ger en utrymmesbesparande lösning.

Cibes A6000 byggs på plats, inklusive schakt, från bottenplattan och uppåt. Det gör installationen snabb och enkel, mellan tre till fyra dagar.

Kabinhissen är lätt att använda och därutöver optimalt kostnadseffektiv i jämförelse med konventionella hissar vad gäller drift och underhåll. 

Hissen uppfyller byggnormer för miljöer där alternativa plattformshissar inte är lämpliga.
Hissen kan installeras i miljöer med utrymmesbegränsning och passar i både privata bostäder och kommersiella byggnader.

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.