• Nyheter
  • Helautomatiserad kompostmaskin för kontor

Nyheter

Helautomatiserad kompostmaskin för kontor

Helautomatiserad kompostmaskin för kontor
2020-11-17
Smart Bins helautomatiserade kompostmaskin omvandlar matavfall till näringsrik kompostjord. Kompostmaskinen är speciellt utformad för en lukt- och kladdfri hantering av matavfall på arbetsplatser.

Kompostmaskinen omvandlar automatiskt matavfallet på några dygn till en näringsrik kompostjord och minskar avfallsvolymen med upp till 90%.
Maskinen är utformad för att vara enkel att hantera utan kladd och dålig lukt. En gång i veckan behöver den tömmas på jord och rengöras.

Det organiska avfallet bryts ner med hjälp av mikroorganismer, inga maskar eller andra tillsatser behövs. Mikroorganismerna medföljer leverans och ser ut som torr jord. Mikroorganismerna läggs i maskinen innan den ska börja användas första gången varefter matavfallet kan fyllas på. När kompostjorden töms lämnas en liten del kvar som i sin tur fortsätter processen och bryter ner nytt organiskt avfall.

Mått
Höjd: 790 mm (1 110 mm med öppet lock)
Bredd: 400 mm. Djup: 400 mm.

Kapacitet
Kompostmaskinen kan hantera 3-5 kg matavfall/organiskt avfall per dygn (ca 2000 kg/år).

Skriven av Anna Göth

Smart Bins kompostmaskin
Smart Bins kompostmaskin
Näringsrik kompostjord
Näringsrik kompostjord

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.