• Nyheter
  • Hållbara golv från Weber P-märkta

Nyheter

Hållbara golv från Weber P-märkta

Hållbara golv från Weber P-märkta
I mars lanserades Webers ett nytt golvsortiment under devisen Weber Hållbara Golv. Nu är alla produkter i sortimentet P-märkta.

P-märket är SP-koncernens eget kvalitetscertifiering och innebär bestyrkande från en oberoende tredje part att en produkts egenskaper i färskt och hårdnat tillstånd uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar.

P-märkningen av golvavjämningsprodukter garanterar produkternas innermiljöinverkan samt dess hållfasthets- och funktionsegenskaper. Årliga kontroller görs av tillverkningsprocessen och kvalitetsuppföljning samt uppföljande provningar för att säkerställa att ställda krav uppfylls.

Weber var först med P-märkning av golvavjämning. Redan år 2000 lanserades de första P-märkta golvprodukterna, då under företagsnamnet Optiroc.

Weber Hållbara Golv består av fyra nya avjämningsmassor som alla har utvärderats med en standardiserad livscykelanalys och är miljövarudeklarerade. De nya golvprodukterna har bättre produktprestanda, är enklare att applicera, ger mindre miljöbelastning och en bättre inomhusmiljö. Genom förbättringar i produktionen och optimering av råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%.

Weber Hållbara Golv produktsortiment
weber.floor 110 Fine
weber.floor 120 Reno DR
weber.floor 130 Core
weber.floor 140 Nova

Skriven av Harald Holm

Hållbara golv från Weber P-märkta
Hållbara golv från Weber P-märkta
Hållbara golv från Weber P-märkta
Hållbara golv från Weber P-märkta

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.