Nyheter

Grönare asfalt på väg

Klimatneutral asfalt på väg i Ludvika
I Skanskas asfaltprodukt MJOG 16 V6000 ersätts bitumen delvis med ett förnybart biobindemedel av skogsråvara som ett led i företagets mål mot helt klimatneutral asfalt. Den har samma egenskaper som traditionellt tillverkad asfalt, det vill säga att den håller samma kvalitet, uppfyller CE-märkning och svenska regelverk.

Runt 7,5 miljoner ton asfalt beräknas årligen rullas ut som underhåll av Sveriges 8 000 mil belagda vägar. Skanskas nya gröna asfalterbjudande MJOG 16 V6000 lanserades förra året och mer än 18 000 ton har redan hunnit läggas enbart på vägar runt Ludvika i Dalarna.

Tillsammans med en leverantör har Skanska utvecklat ett förnybart biobindemedel som delvis ersätter bitumen – MJOG (mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering) och som är en del i Skanskas utvecklingsprojekt för klimatvänlig vägbeläggning i stor skala.

– Det är troligen den första mer eller mindre klimatneutrala asfaltmassan i världen, säger Kenneth Olsson, asfaltspecialist på Skanska.

Skanska har ett hundratal olika asfaltrecept beroende på vilken trafik som ska rulla på vägen och var den geografiskt befinner sig i landet. Beroende på biobindemedlets egenskaper så tillsätts det olika lika mycket i asfaltbeläggningen på de lågtrafikerade skogsvägarna runt Ludvika, som behöver en mjuk produkt som inte spricker på vintern, mot den som läggs på en motorväg eller boendegata i Malmö.

För att asfalt ska få lägsta möjliga klimatbelastning med nettonollutsläpp som mål i produktionsledet krävs följande tre steg: brännaren i asfaltverket ska drivas med förnyelsebart bränsle, att andelen återvunnen vägbeläggning i den nya asfalten ska vara hög samt att delar av bindemedlet bitumen byts ut mot biobindemedel.


Skriven av Helena Bengtsson

Förnybart biobindemedel som delvis ersätter bitumen i Skanskas asfaltmassor
Förnybart biobindemedel som delvis ersätter bitumen i Skanskas asfaltmassor
Grönare asfalt på väg med MJOG 16 V6000
Grönare asfalt på väg med MJOG 16 V6000

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Batteridriven och bärbar färgspruta

2022-05-12
Måleriverktyg

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.