• Nyheter
  • Gröna väggar med inbyggd bevattning

Nyheter

Gröna väggar med inbyggd bevattning

Gröna väggar med inbyggd bevattning
BGreen Living Wall-IT är ett system för att skapa gröna väggar utomhus och har ett inbyggt bevattningssystem som följer naturens naturliga kretslopp. Med systemet kan regnvatten från takrännan användas för bevattning.

BGreen Living Wall-IT består av ett system med horisontala växtmoduler som ansluts med distributionsrör och fylls med ett speciellt utvecklat jordsubstrat. Det gröna väggsystemet är anpassat efter nordiska förhållanden och förutsättningar.

Modulerna monteras direkt på väggen om väggens konstruktion tillåter det alternativt monteras på ett skensystem. Modulerna kopplas sedan samman med distributionsrör för att vattnet ska kunna förflytta sig. Modulerna fylls med jorden som är en pimpstensbaserad substratjord och därefter planteras ett urval utvalda växter, ca 4-5 plantor per modul beroende på storlek.

Systemet fungerar som en inbyggd vattenreservoar. Bevattningen sker genom att vattnet sprider sig ner genom modulerna med hjälp av gravitationen. Vattnet fyller upp den översta lådan och när den är full så fördelar sig vattnet nedåt och når tillslut den nedersta raden.

Växterna och jorden kommer alltid att vara lika fuktiga som terrängen och följer därmed naturens naturliga kretslopp. Barrotsfrost undviks och växterna klarar sig bra även på vintern.

Systemet kan anslutas till takrännan eller annan vattenförsörjning. Vid anslutningen till takrännan kan även en alternativ anslutning, till exempelvis tappvatten, göras som komplettering vid låga nederbördsnivåer. Modulerna har ett vattenutrymme för 45 l/m² som gör att väggen klarar sig utan vatten i upp till 14 dagar.

Eftersom gröna väggar bör etableras under frostfria perioder är leveranstiden mellan maj och oktober.

Gröna väggar har positiva effekter för klimatet och miljön i städerna och kan som exempel bidra till en bättre luftkvalitet, reducera buller, ge en kylande effekt på sommaren och värmande på vintern, ge positiva effekter för stadens fauna och flora och ta hand om nederbörd från taken och därmed avlasta dagvattensystemen.

Skriven av Anna Göth

BGreen Living Wall-IT monteras på skensystem eller direkt på vägg
BGreen Living Wall-IT monteras på skensystem eller direkt på vägg
BGreen Living Wall-IT fylls med specialblandad jord
BGreen Living Wall-IT fylls med specialblandad jord
BGreen Living Wall-IT Gröna väggar
BGreen Living Wall-IT Gröna väggar

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.