• Nyheter
  • Gröna väggar med inbyggd bevattning

Nyheter

Gröna väggar med inbyggd bevattning

Gröna väggar med inbyggd bevattning
BGreen Living Wall-IT är ett system för att skapa gröna väggar utomhus och har ett inbyggt bevattningssystem som följer naturens naturliga kretslopp. Med systemet kan regnvatten från takrännan användas för bevattning.

BGreen Living Wall-IT består av ett system med horisontala växtmoduler som ansluts med distributionsrör och fylls med ett speciellt utvecklat jordsubstrat. Det gröna väggsystemet är anpassat efter nordiska förhållanden och förutsättningar.

Modulerna monteras direkt på väggen om väggens konstruktion tillåter det alternativt monteras på ett skensystem. Modulerna kopplas sedan samman med distributionsrör för att vattnet ska kunna förflytta sig. Modulerna fylls med jorden som är en pimpstensbaserad substratjord och därefter planteras ett urval utvalda växter, ca 4-5 plantor per modul beroende på storlek.

Systemet fungerar som en inbyggd vattenreservoar. Bevattningen sker genom att vattnet sprider sig ner genom modulerna med hjälp av gravitationen. Vattnet fyller upp den översta lådan och när den är full så fördelar sig vattnet nedåt och når tillslut den nedersta raden.

Växterna och jorden kommer alltid att vara lika fuktiga som terrängen och följer därmed naturens naturliga kretslopp. Barrotsfrost undviks och växterna klarar sig bra även på vintern.

Systemet kan anslutas till takrännan eller annan vattenförsörjning. Vid anslutningen till takrännan kan även en alternativ anslutning, till exempelvis tappvatten, göras som komplettering vid låga nederbördsnivåer. Modulerna har ett vattenutrymme för 45 l/m² som gör att väggen klarar sig utan vatten i upp till 14 dagar.

Eftersom gröna väggar bör etableras under frostfria perioder är leveranstiden mellan maj och oktober.

Gröna väggar har positiva effekter för klimatet och miljön i städerna och kan som exempel bidra till en bättre luftkvalitet, reducera buller, ge en kylande effekt på sommaren och värmande på vintern, ge positiva effekter för stadens fauna och flora och ta hand om nederbörd från taken och därmed avlasta dagvattensystemen.

Skriven av Anna Göth

BGreen Living Wall-IT monteras på skensystem eller direkt på vägg
BGreen Living Wall-IT monteras på skensystem eller direkt på vägg
BGreen Living Wall-IT fylls med specialblandad jord
BGreen Living Wall-IT fylls med specialblandad jord
BGreen Living Wall-IT Gröna väggar
BGreen Living Wall-IT Gröna väggar

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.