• Nyheter
  • Gröna väggar med inbyggd bevattning

Nyheter

Gröna väggar med inbyggd bevattning

Gröna väggar med inbyggd bevattning
BGreen Living Wall-IT är ett system för att skapa gröna väggar utomhus och har ett inbyggt bevattningssystem som följer naturens naturliga kretslopp. Med systemet kan regnvatten från takrännan användas för bevattning.

BGreen Living Wall-IT består av ett system med horisontala växtmoduler som ansluts med distributionsrör och fylls med ett speciellt utvecklat jordsubstrat. Det gröna väggsystemet är anpassat efter nordiska förhållanden och förutsättningar.

Modulerna monteras direkt på väggen om väggens konstruktion tillåter det alternativt monteras på ett skensystem. Modulerna kopplas sedan samman med distributionsrör för att vattnet ska kunna förflytta sig. Modulerna fylls med jorden som är en pimpstensbaserad substratjord och därefter planteras ett urval utvalda växter, ca 4-5 plantor per modul beroende på storlek.

Systemet fungerar som en inbyggd vattenreservoar. Bevattningen sker genom att vattnet sprider sig ner genom modulerna med hjälp av gravitationen. Vattnet fyller upp den översta lådan och när den är full så fördelar sig vattnet nedåt och når tillslut den nedersta raden.

Växterna och jorden kommer alltid att vara lika fuktiga som terrängen och följer därmed naturens naturliga kretslopp. Barrotsfrost undviks och växterna klarar sig bra även på vintern.

Systemet kan anslutas till takrännan eller annan vattenförsörjning. Vid anslutningen till takrännan kan även en alternativ anslutning, till exempelvis tappvatten, göras som komplettering vid låga nederbördsnivåer. Modulerna har ett vattenutrymme för 45 l/m² som gör att väggen klarar sig utan vatten i upp till 14 dagar.

Eftersom gröna väggar bör etableras under frostfria perioder är leveranstiden mellan maj och oktober.

Gröna väggar har positiva effekter för klimatet och miljön i städerna och kan som exempel bidra till en bättre luftkvalitet, reducera buller, ge en kylande effekt på sommaren och värmande på vintern, ge positiva effekter för stadens fauna och flora och ta hand om nederbörd från taken och därmed avlasta dagvattensystemen.

Skriven av Anna Göth

BGreen Living Wall-IT monteras på skensystem eller direkt på vägg
BGreen Living Wall-IT monteras på skensystem eller direkt på vägg
BGreen Living Wall-IT fylls med specialblandad jord
BGreen Living Wall-IT fylls med specialblandad jord
BGreen Living Wall-IT Gröna väggar
BGreen Living Wall-IT Gröna väggar

Nyheter

Batteridriven väggslip

2019-09-23
Slipmaskiner

Makita har lanserat en ny väggslip med batteridrift som är den första i sitt slag. Slipen är utrustad med teleskopskaft och kan användas för slipning på väggar och tak av gips.

Förbättrad termostat från MMA

Evosense Sprint förkortar installationstiden av termostaten avsevärt, eftersom den kan vara monterad både under driftsättning och balansering. I vanliga fall kan installation av termostater bara göras efter att systemet är balanserat och att alla dimensionerande flöden finns tillgängliga och är säkerställda.

Fresh lanserar ny avfuktare

Fresh lanserar ny avfuktare

Fresh nya sorptionsavfuktare D-800 och D-1200 gör det möjligt att avfukta i låga temperaturer. Det gör att de passar bra för kalla utrymmen som utsätts för fukt, exempelvis krypgrunden, källaren, tvättstugan eller husbilen. Avfuktarna är kompakta, tystgående och optimerade för drift dygnet runt.