• Nyheter
  • Gör-det-själv-marknaden bromsar in

Nyheter

Gör-det-själv-marknaden bromsar in

Gör-det-själv-marknaden bromsar in
Industrifakta beräknar att hushållens inköp av byggvaror, den s k Gör-det-själv-marknaden, ökade med drygt 1,5 procent under helåret 2018. Detta innebär en svagare tillväxt jämfört med året innan, då marknaden uppskattas ha vuxit med cirka 2,5 procent.

Det som bör ha lett till en svagare tillväxt 2018 jämfört med 2017 var den skärpning av amorteringskraven som infördes förra året. Restriktivare banker och bostadsprisernas kräftgång har troligen också försämrat utgångsläget för G-D-S-marknaden. Ett mer osäkert läge för bostadsmarknaden framöver gör det rimligt att tro att aktiviteten i större utsträckning kommer att drivas av faktiska åtgärdsbehov snarare än en förväntad prishöjning på bostäder de kommande åren. Industrifakta bedömer att de kommande årens G-D-S-marknad håller sig på en oförändrad nivå med större risk för eventuell nedgång än uppgång.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.