Nyheter

Golvvärme för flervåningshus

Golvvärme för flervåningshus
Thermotech MultiLevel™ är ett koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus. Golvvärmerör gjuts in i bjälklagen och ger en kombination av tak- och golvvärme för alla våningsplan.

Konceptet innebär att vattenburen golvvärme gjuts in i varje bjälklag för alla våningsplan och tillför värme från både golv och tak. Detta gör att vattentemperaturen för golvvärmen kan hållas mycket låg, normalt mellan 22-28 °C. Bjälklagen är oisolerade och eftersom golvvärmerören placeras i betongplattans nedre del blir den största delen av värmen takvärme och en mindre del golvvärme för våningen ovanför. Systemet kan ersätta den traditionella metoden med vattenburna radiatorer och individuella termostater i varje rum.

Golvvärmen är självreglerande och behöver ingen individuell temperaturreglering. Den styrs av utomhustemperaturen och eventuella tillskott av t ex solinstrålning, vädring eller liknande regleras automatiskt av systemet. Systemet kan även användas för kylning under sommarperioden.

Installationen av systemet kräver färre håltagningar eftersom mycket kan göras klart innan rören gjuts in i bjälklagen. Även underhållet förenklas i och med att det inte behövs någon individuell värmereglering.

Energianvändningen i fastigheterna hamnar nära kraven för passivhus, dvs mellan 25 och 29 kWh/m2 Atemp beroende på klimatzon. 

Thermotech nominerades med MultiLevel till Stora Inneklimatpriset 2014 tillsammans med tre andra företag. Priset tilldelas företag eller organisationer inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

MultiLevel-konceptet är framtaget i samarbete med bl a Henrik Karlsson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Chalmers) och baserat på flera års forskning och referensprojekt. 

Exempel på referensprojekt samt ytterligare information finns på företagets webbplats.


Skriven av Anna Göth

Thermotech MultiLevel™
Thermotech MultiLevel™
Student City, Örebro
Student City, Örebro
Kv. Sylen, Kumla
Kv. Sylen, Kumla

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.