Nyheter

Golvvärme för flervåningshus

Golvvärme för flervåningshus
2015-10-26
Thermotech MultiLevel™ är ett koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus. Golvvärmerör gjuts in i bjälklagen och ger en kombination av tak- och golvvärme för alla våningsplan.

Konceptet innebär att vattenburen golvvärme gjuts in i varje bjälklag för alla våningsplan och tillför värme från både golv och tak. Detta gör att vattentemperaturen för golvvärmen kan hållas mycket låg, normalt mellan 22-28 °C. Bjälklagen är oisolerade och eftersom golvvärmerören placeras i betongplattans nedre del blir den största delen av värmen takvärme och en mindre del golvvärme för våningen ovanför. Systemet kan ersätta den traditionella metoden med vattenburna radiatorer och individuella termostater i varje rum.

Golvvärmen är självreglerande och behöver ingen individuell temperaturreglering. Den styrs av utomhustemperaturen och eventuella tillskott av t ex solinstrålning, vädring eller liknande regleras automatiskt av systemet. Systemet kan även användas för kylning under sommarperioden.

Installationen av systemet kräver färre håltagningar eftersom mycket kan göras klart innan rören gjuts in i bjälklagen. Även underhållet förenklas i och med att det inte behövs någon individuell värmereglering.

Energianvändningen i fastigheterna hamnar nära kraven för passivhus, dvs mellan 25 och 29 kWh/m2 Atemp beroende på klimatzon. 

Thermotech nominerades med MultiLevel till Stora Inneklimatpriset 2014 tillsammans med tre andra företag. Priset tilldelas företag eller organisationer inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

MultiLevel-konceptet är framtaget i samarbete med bl a Henrik Karlsson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Chalmers) och baserat på flera års forskning och referensprojekt. 

Exempel på referensprojekt samt ytterligare information finns på företagets webbplats.


Skriven av Anna Göth

Thermotech MultiLevel™
Thermotech MultiLevel™
Student City, Örebro
Student City, Örebro
Kv. Sylen, Kumla
Kv. Sylen, Kumla

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!