Nyheter

Golvvärme för flervåningshus

Golvvärme för flervåningshus
Thermotech MultiLevel™ är ett koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus. Golvvärmerör gjuts in i bjälklagen och ger en kombination av tak- och golvvärme för alla våningsplan.

Konceptet innebär att vattenburen golvvärme gjuts in i varje bjälklag för alla våningsplan och tillför värme från både golv och tak. Detta gör att vattentemperaturen för golvvärmen kan hållas mycket låg, normalt mellan 22-28 °C. Bjälklagen är oisolerade och eftersom golvvärmerören placeras i betongplattans nedre del blir den största delen av värmen takvärme och en mindre del golvvärme för våningen ovanför. Systemet kan ersätta den traditionella metoden med vattenburna radiatorer och individuella termostater i varje rum.

Golvvärmen är självreglerande och behöver ingen individuell temperaturreglering. Den styrs av utomhustemperaturen och eventuella tillskott av t ex solinstrålning, vädring eller liknande regleras automatiskt av systemet. Systemet kan även användas för kylning under sommarperioden.

Installationen av systemet kräver färre håltagningar eftersom mycket kan göras klart innan rören gjuts in i bjälklagen. Även underhållet förenklas i och med att det inte behövs någon individuell värmereglering.

Energianvändningen i fastigheterna hamnar nära kraven för passivhus, dvs mellan 25 och 29 kWh/m2 Atemp beroende på klimatzon. 

Thermotech nominerades med MultiLevel till Stora Inneklimatpriset 2014 tillsammans med tre andra företag. Priset tilldelas företag eller organisationer inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

MultiLevel-konceptet är framtaget i samarbete med bl a Henrik Karlsson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Chalmers) och baserat på flera års forskning och referensprojekt. 

Exempel på referensprojekt samt ytterligare information finns på företagets webbplats.


Skriven av Anna Göth

Thermotech MultiLevel™
Thermotech MultiLevel™
Student City, Örebro
Student City, Örebro
Kv. Sylen, Kumla
Kv. Sylen, Kumla

Nyheter

Utekranar för varma sommardagar

Mora Armatur har lanserat två vattenkranar speciellt avsedda för utekök och som enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Utekranarna består av sammanfogade rördelar och i serien ingår även uteduschar i samma design.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Snyggt brandskydd

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.