Nyheter

Golvvärme för flervåningshus

Golvvärme för flervåningshus
Thermotech MultiLevel™ är ett koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus. Golvvärmerör gjuts in i bjälklagen och ger en kombination av tak- och golvvärme för alla våningsplan.

Konceptet innebär att vattenburen golvvärme gjuts in i varje bjälklag för alla våningsplan och tillför värme från både golv och tak. Detta gör att vattentemperaturen för golvvärmen kan hållas mycket låg, normalt mellan 22-28 °C. Bjälklagen är oisolerade och eftersom golvvärmerören placeras i betongplattans nedre del blir den största delen av värmen takvärme och en mindre del golvvärme för våningen ovanför. Systemet kan ersätta den traditionella metoden med vattenburna radiatorer och individuella termostater i varje rum.

Golvvärmen är självreglerande och behöver ingen individuell temperaturreglering. Den styrs av utomhustemperaturen och eventuella tillskott av t ex solinstrålning, vädring eller liknande regleras automatiskt av systemet. Systemet kan även användas för kylning under sommarperioden.

Installationen av systemet kräver färre håltagningar eftersom mycket kan göras klart innan rören gjuts in i bjälklagen. Även underhållet förenklas i och med att det inte behövs någon individuell värmereglering.

Energianvändningen i fastigheterna hamnar nära kraven för passivhus, dvs mellan 25 och 29 kWh/m2 Atemp beroende på klimatzon. 

Thermotech nominerades med MultiLevel till Stora Inneklimatpriset 2014 tillsammans med tre andra företag. Priset tilldelas företag eller organisationer inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

MultiLevel-konceptet är framtaget i samarbete med bl a Henrik Karlsson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Chalmers) och baserat på flera års forskning och referensprojekt. 

Exempel på referensprojekt samt ytterligare information finns på företagets webbplats.


Skriven av Anna Göth

Thermotech MultiLevel™
Thermotech MultiLevel™
Student City, Örebro
Student City, Örebro
Kv. Sylen, Kumla
Kv. Sylen, Kumla

Nyheter

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.