Nyheter

Golvlim med mindre klimatpåverkan

Golvlim med mindre klimatpåverkan
2020-03-02
Casco har tagit fram ett nytt golvlim, CascoProff DC, som ger ett lägre koldioxidavtryck. Limmet är fiberförstärkt och har hög hållfasthet.

CascoProff DC är ett starkt fiberförstärkt golvlim som kan användas för golv av PVC, linoleum, textil, LVT och vissa PVC-fria mattor. Det är avsett för sugande underlag och kan även användas för golvvärme.

Genom att ersätta fossila råvaror med växtbaserat material har koldioxidavtrycket kunnat minskats. Enligt företaget ger CascoProff DC ett mer än 40 procent lägre koldioxidavtryck än andra jämförbara produkter på marknaden. 

En del av produktens råvaror är biobaserade genom massbalansprincipen. Hela produktionskedjan av dessa råvaror/polymerer är tredjepartsgranskade och certifierade av TÜV SÜD enligt standard CMS 71 ”Renewable Resources”.

CascoProff DC har låga emissioner och uppfyller kraven för EMI-code EC1+ samt M1, som är den lägsta nivån för inomhusemissioner inom systemet. Produkten finns registrerad i Basta och är miljöbedömd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Golvlimmet har en mycket hög sluthållfasthet. En snabb bindningstid gör det gångbart efter 24 timmar och efter 72 timmar uppnår det full styrka.

Förpackning: 10 liters hink.

Åtgång: 3-6 m2/liter.

Skriven av Anna Göth

CascoProff DC Golvlim
CascoProff DC Golvlim
CascoProff DC appliceras med limspridare
CascoProff DC appliceras med limspridare

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.