Nyheter

Golvbrunnar med tätning mot radon

Golvbrunnar med tätning mot radon
Furhoffs Rostfria kan nu leverera sina golvbrunnar med en fabriksmonterad tätning mot radon.

   
 För Furhoffs golvbrunnar med bottenutlopp är tätningen placerad på golvbrunnen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radongas från marken kan läcka in i byggnader genom den krympspringa som kan bildas runt golvbrunnen i samband med att betongen härdar. För att förhindra detta levererar Furhoffs nu sina golvbrunnar med en fabriksmonterad tätning som tillval.

Både botten- och sidoutlopp kan tätas
Tätningen kan användas för brunnar med bottenutlopp men även för brunnar med sidoutlopp. Då placeras tätningen på det anslutande avloppsröret. I båda fallen är det viktigt att hela brunnen och röret med radontätningen blir omkringgjuten med betong, betonar man från företaget.

Undertryck suger radon
När lufttrycket inomhus är lägre än i marken kan radon sugas in i huset genom otätheter i bottenplattan. Det kan exempelvis ske genom de krympspringor som uppstår mellan betongen och rörgenomföringar och vid golvbrunnar när betongen härdar.

 

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.