• Nyheter
  • Golvbjälklag i hybridlösning av trä och stål

Nyheter

Golvbjälklag i hybridlösning av trä och stål

Golvbjälklag i hybridlösning av trä och stål
Nu introducerar MiTek det innovativa golvbjälklagssystemet Posi-Joist™ på den nordiska marknaden. Systemets potential ligger i den öppna konstruktionen som ger låg vikt, och prefabriceringen som bidrar till kortare installationstid.

Posi-Joist™ är en hybridlösning av trä och stål där de olika materialens bästa egenskaper används och bidrar till en minimerad materialanvändning. Ståldiagonalen ger smidighet och styrka till konstruktionen och fångar effektivt upp ljud och vibrationer. Träbalkarna har tätheten och den goda egenskapen att binda koldioxid. Genom den öppna konstruktionen görs rördragningar och installationer mindre komplext och på kortare tid. 

Med den prefabricerade lösningen för Posi-Joist™ förenklas arbetet med monteringen på byggarbetsplatsen. Anpassningar av systemets olika komponenter för det specifika projektet görs redan vid tillverkningen. Det finns även olika upphängnings- och fastsättninglösningar att välja bland.

Posi-Joist™ har europeisk tekniskt godkännande ETA-07/0161. Brandtester har gjorts under 30-, 60- och 90 minuter och systemet är godkänd enligt EN1365. Golvbjälklaget uppfyller spännvidder med godkända vibrations- och ljudvärden. Exempel på ljudklassningar är A, B och motsvarande kraven enligt BBR.

För hållbart byggande är det här en gynnsam lösning där mindre material ger låga vikter och i sin tur lägre koldioxidutsläpp i hela kedjan, från råvaruproduktion till transporter. Posi-Joist™ kan även eliminera behovet av bärande mellanväggar vilket också bidrar till en lägre total byggkostnad samt minskad materialåtgång. Systemet är lämpligt för alla typer av bostäder såsom villor till flervåningshus.


Skriven av Jenny Öhlund

Hybridlösning av trä och stål för minimerad materialanvändning
Hybridlösning av trä och stål för minimerad materialanvändning
Öppen konstruktion förenklar rördragning och installation
Öppen konstruktion förenklar rördragning och installation

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.