• Nyheter
  • Glas med skönhetsfläckar får en andra chans

Nyheter

Glas med skönhetsfläckar får en andra chans

Skavank-glas i glasräcket utanför kontorshuset Prisma i Oceanhamnen, Helsingborg
2022-06-01
Glasmästeriet Ryds Glas lanserar Skavank – överblivet glas med små skavanker från den egna produktionen som används i sin ursprungliga form med alla garantier, egenskaper och säkerhetsaspekter kvar.

Att tillverka nytt glas är extremt energikrävande och det släpps ut ca 1,5 kg CO2 per kg nytt glas så all minskning av nytillverkning är givetvis ett steg i rätt riktning mot Ryds Glas mål att ha netto noll utsläpp av växthusgaser 2045.

Om Ryds Glas vid tillverkningen exempelvis upptäcker en repa i ena hörnet på en glasskiva så slängs inte längre hela glasskivan eftersom stora delar av glaset inte ens kommer att ha någon skavank.

”Varje dag slängs flera ton glas som skickas iväg, krossas och återvinns till exempelvis isolering eller dricksglas. Det är ju bra – men det är helt onödigt och dumt att kasta fullt fungerande glas som kan användas igen i sin ursprungliga form. Cirkuläritet när den är som bäst”, säger Sebastian Wigström, Hållbarhetschef på Ryds Glas.

I dagsläget tas avskär, felbeställningar, missfärgade glas eller med små repor endast från Ryds Glas fabrik i Osby men nästa steg är att även återanvända glas som plockas med i retur från de uppdrag som Ryds Glas utför.

Whilborgs Fastigheter är de första som satsar på Skavank-glas genom att, inför invigningen av stadsmässan H22 den 30 maj 2022, montera ett glasräcke utanför kontorshuset Prisma* i Oceanhamnen i Helsingborg. 
Genom att Whilborgs valde att bygga glasräcket med 100 procent glas från Skavank så har koldioxidavtrycket minskats med 730 kg, jämfört med om räcket skulle byggts med nytt glas.


Artikeln är skriven av Helena Bengtsson  

*Fastigheten är klassificerad enligt Miljöbyggnad guld och har solpaneler på taket.

Skavank glas som används igen i sin ursprungliga form
Skavank glas som används igen i sin ursprungliga form
Ryds Glas glasmästeri lanserar Skavank
Ryds Glas glasmästeri lanserar Skavank

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Veneronis traktordrivna och mobila pumpar suger upp och förflyttar stora vattenmassor

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.