• Nyheter
  • Gipsskivan som är skonsam för både rygg och miljö

Nyheter

Gipsskivan som är skonsam för både rygg och miljö

Gipsskivan som är bra för både rygg och miljö
Gipsskivan Gyproc ErgoLite® är framtagen med främsta syfte att ge en förbättrad ergonomi men en nyligen utförd EPD visar att skivan även ger fördelar ur ett klimatperspektiv. Jämfört med företagets traditionella gipsskivor ger skivan upphov till 17 % lägre koldioxidutsläpp.

Gyproc ErgoLite® gipsskiva har en låg vikt som bidrar till en förbättrad ergonomi. Den låga vikten gör skivan lätt att hantera vid montering men även vid transport och försäljning. Gipsskivan är också enklare att skära och skruva i. 

Utöver att den låga vikten bidrar till en förbättrad ergonomi så ger den även fördelar ur klimatsynpunkt. Företaget har nyligen genomfört en livscykelanalys (LCA) i form av en tredjepartsgranskad EPD där produktens koldioxidutsläpp redovisas. Denna visar att tillverkningen och skivans uppbyggnad bidrar till 17 % lägre koldioxidutsläpp än vid tillverkning av företagets traditionella skivor. 

Egenskaper
Kantutförande: försänkt, kartongklädd långkant och rak, sågad kortkant.
Tjocklek: 12,5 mm.
Bredd: 900 mm.
Längd: 1 800 – 3 600 mm.
Vikt: 10,9 – 21,7 kg.
Vikt per m2: 6,7 kg/m2 (traditionell gipsskiva ca 9 kg/m2).

Skriven av Anna Göth

Lättviktsgipsskivan ErgoLite för väggar och tak, rumsavskiljare samt i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner
Lättviktsgipsskivan ErgoLite för väggar och tak, rumsavskiljare samt i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner
Gipsskivan som är skonsam för både rygg och miljö
Gipsskivan som är skonsam för både rygg och miljö

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.