Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

Ecosafe fallskydd Björns trädgård
ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

ECOSAFE² består av ett toppskikt av EPDM med ett omslutande lager av polyuretan. Varken återvunna däck eller farliga kemikalier ingår i produkten. Fallskyddet är slittåligt och kan användas för tillgänglighetsanpassade lekplatser, skolgårdar och andra ytor. Produkten har tagits fram för att fungera som ett miljövänligare fallskydd och är bedömd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus i klass B. Den är även listad i Svanens Husproduktportal, vilket gör att den kan användas vid Svanenmärkt byggande. Enligt företaget är ECOSAFE² den enda produkten för ändamålet (tillgängliga och fallskyddande beläggningar) där det är möjligt. Produkten går också att återvinna eller återbruka.

Fallskyddet finns i 30 olika kulörer och levereras som färdiga enheter vilket underlättar vid installation och reparation. 

ECOSAFE² har nyligen installerats i Björns Trädgård i Stockholm där man ville installera ett säkert fallskydd som ger trygghet för barnen men som även skulle vara tillgänglighetsanpassat samt fritt från hormonstörande och cancerframkallande ämnen. Även om fallskyddet tidigare har installerats på flera lekplatser och skolgårdar blir nu Björns Trädgård det största testet för produkten.

ECOSAFE² går att beställa via återförsäljare eller ecosafe2.com och monteras av företagets egna montörer eller direkt av kunden.

Skriven av Anna Göth

ECOSAFE² fallskydd
ECOSAFE² fallskydd
ECOSAFE² fallskydd
ECOSAFE² fallskydd
ECOSAFE² fallskydd
ECOSAFE² fallskydd

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.