• Nyheter
  • Generationsväxlingen i byggsektorn klingar av

Nyheter

Generationsväxlingen i byggsektorn klingar av

Generationsväxlingen i byggsektorn klingar av
Kapacitetsbristen är ett avgörande hinder för möjligheten att färdigställa de bostäder som behöver produceras de närmaste tio åren.

En central del i detta är svårigheten att hitta rätt utbildad personal i utförarledet. Industrifakta har tittat närmare på rekryteringssvårigheterna i de teknik- och installationsintensiva branscherna på byggmarknaden. Jämförelsen visar att det finns stora skillnader mellan branscherna och när det gäller vilka typer av funktioner som efterfrågas. Man kan t ex notera att det inom el- och VVS-branscherna har blivit avsevärt mycket svårare att få tag på montörer under de senaste fyra årens mätningar. Samtidigt har situationen inte förvärrats då det gäller rekrytering av tjänstemän och ledningspersonal.

Vad som också framgår i studien är att vissa typer av installationsbranscher inte verkar ha drabbats av samma rekryteringsproblem. Exempel på sådana är sektorer som inte är lika hårt fokuserade på bostadsbyggandet, utan arbetar mer mot industrisektorn eller offentliga byggnader. Intresset för renovering av småhus, de senaste årens ökade ROT-åtgärder och behovet av underhåll i flerbostadshus, har också bidragit till den ansträngda situationen, vilket bör ha påverkat el- och VVS-företagen i särskilt stor omfattning. Gemensamt för samtliga branscher, som Industrifakta studerat, är att svårigheterna att rekrytera ledningspersonal verkar ha minskat. Troligen beror detta på att generationsväxlingens effekter nu har klingat av.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.