Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Generationsväxlingen i byggsektorn klingar av

Nyheter

Generationsväxlingen i byggsektorn klingar av

Generationsväxlingen i byggsektorn klingar av
Kapacitetsbristen är ett avgörande hinder för möjligheten att färdigställa de bostäder som behöver produceras de närmaste tio åren.

En central del i detta är svårigheten att hitta rätt utbildad personal i utförarledet. Industrifakta har tittat närmare på rekryteringssvårigheterna i de teknik- och installationsintensiva branscherna på byggmarknaden. Jämförelsen visar att det finns stora skillnader mellan branscherna och när det gäller vilka typer av funktioner som efterfrågas. Man kan t ex notera att det inom el- och VVS-branscherna har blivit avsevärt mycket svårare att få tag på montörer under de senaste fyra årens mätningar. Samtidigt har situationen inte förvärrats då det gäller rekrytering av tjänstemän och ledningspersonal.

Vad som också framgår i studien är att vissa typer av installationsbranscher inte verkar ha drabbats av samma rekryteringsproblem. Exempel på sådana är sektorer som inte är lika hårt fokuserade på bostadsbyggandet, utan arbetar mer mot industrisektorn eller offentliga byggnader. Intresset för renovering av småhus, de senaste årens ökade ROT-åtgärder och behovet av underhåll i flerbostadshus, har också bidragit till den ansträngda situationen, vilket bör ha påverkat el- och VVS-företagen i särskilt stor omfattning. Gemensamt för samtliga branscher, som Industrifakta studerat, är att svårigheterna att rekrytera ledningspersonal verkar ha minskat. Troligen beror detta på att generationsväxlingens effekter nu har klingat av.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.