• Nyheter
  • Gasfyllda glasblock isolerar bättre

Nyheter

Gasfyllda glasblock isolerar bättre

Gasfyllda glasblock isolerar bättre
2011-01-20
Vetro presenterar en serie gasfyllda glasblock med rejält förbättrade isolervärden.

 

De italienska glasblocken Pegasus finns nu i en energisparande version. Genom att blocken fylls med gas kan den termiska genomsläppligheten minskas med upp till 50 procent uppger leverantören. Hela serien glasblock i storleken 190x190x80 millimeter finns tillgänglig i den energisparande versionen.

Lägre värden

De nya energisparande glasblocken har ett termiskt genomsläpplighetsvärde på 1,5 W/m2K. Något som kan jämföras med standardblockens värde på 2,8 W/m2K.
Förutom de förbättrade isolervärdena ska de energisparande blocken ha samma mekaniska och kemiska egenskaper som standardblock.

Gas förbättrar isoleringen

Standardglasblocket består av två glaspartier som pressats ihop med fuktfri luft mellan. Det energisparande glasblocket består även det av två glaspartier. Men det har pressats ihop med en glasskiva i mitten. Mellan glasskivan och skalet har man tillsatt argongas. Därmed kan det termiska transmittansvärdet minskas.

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.