Nyheter

Gamla golv blir till nya

Tarkett ReStart® insamling- och återvinningssystem
Nu lanserar Tarkett sin Circular Collection bestående av helt återvinningsbara och ftalatfria golv av vinyl, textil och linoleum från sitt eget insamlings- och återvinningssystem Tarkett ReStart® där det insamlade materialet från de utrivna golven återvinns till råvaror i nya golv.

Golv med hållbart kretslopp
Tarkett har sedan några år en teknologi som tvättar bort lim och spackel från utrivna plast- och linoleumgolv och som kan separera garn från använda textilplattor. Återvinningsmetoderna är olika beroende på om golvet är av textila plattor, linoleum eller vinyl.

De kriterier som gör golven i Circular Collection fullt återvinningsbara är att Tarkett har rutiner för insamling av utrivna golv över hela landet, transporterar det insamlade materialet till någon av sina återvinningsanläggningar och att det utrivna golvet återvinns.

Golvtyper i Tarkett Circular Collection 
Homogena vinylgolv i iQ-serien framtagna för offentliga miljöer med höga krav på slitstyrka, hygien och städbarhet. Finns även som våtrumsgolv, antistat- och elavledande golv samt stegsäkra golv.

Textila plattor med PA6-garn med olika mönster, strukturer och färger främst avsedda för kontor, skolor och hotellmiljöer med krav på komfort, inomhusmiljö och design.

Homogena linoleumgolv finns även som akustikgolv. Golven är framtagna för bland annat skolor, butiker, hotell, restaurang, bostäder, sjukhus och sporthallar. Finns även som akustikgolv.

Heterogena vinylgolv i Excellence Genius-serien är utvecklade för offentliga miljöer med tung trafik samt lösläggning i nya byggnader med fuktig betong eller där det ställs krav på snabba renoveringar. Finns i akustik- och kompakt version.

Heterogena vinylgolv i iD Square-serien är modulära plattor och plank i löslagda/tejplimmade kompakt- och akustikversioner.

Produkterna inom Circular Collection har EPD (Environmental Product Declaration), MHS (Material Health Statement) och eBVD svensk Byggvarudeklaration.
 

Skriven av Helena Bengtsson

Gamla golv blir till nya i Tarketts Circular Collection
Gamla golv blir till nya i Tarketts Circular Collection
Tarkett Circular Collection
Tarkett Circular Collection
Homogena vinylgolvet iQ Granit i Tarkett Circular Collection
Homogena vinylgolvet iQ Granit i Tarkett Circular Collection

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.