För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Gå på avjämningsmassan efter en timme

Nyheter

Gå på avjämningsmassan efter en timme

Gå på avjämningsmassan efter en timme
Från PCI kommer en ny snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus.

         
 

PCI Periplan CF30 Rapid är en fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus. Den ska vara lämplig för uppbyggnad av fall i badrum och är gångbar efter en timme.

PCI Periplan CF30 Rapid är en nylanserad fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa. Det är en produkt som uppges ha mycket goda flytegenskaper och som kan läggas i skikttjocklek mellan 3 och 40 millimeter. De snabbtorkande egenskaperna gör att den ska vara gångbar redan efter en timme.

För fallbyggnad och förstärkning

Avjämningsmassan är avsedd för invändiga golv med täckande golvbeläggning, i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Enligt företaget är avjämningsmassan särskilt lämplig vid fallbyggnad i badrum och förstärkning av träbjälklag tillsammans med armeringsnät. Den kan även användas i kombination med golvärme.

 

 

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.