• Nyheter
  • Gå på avjämningsmassan efter en timme

Nyheter

Gå på avjämningsmassan efter en timme

Gå på avjämningsmassan efter en timme
2010-03-09
Från PCI kommer en ny snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus.

         
 

PCI Periplan CF30 Rapid är en fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus. Den ska vara lämplig för uppbyggnad av fall i badrum och är gångbar efter en timme.

PCI Periplan CF30 Rapid är en nylanserad fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa. Det är en produkt som uppges ha mycket goda flytegenskaper och som kan läggas i skikttjocklek mellan 3 och 40 millimeter. De snabbtorkande egenskaperna gör att den ska vara gångbar redan efter en timme.

För fallbyggnad och förstärkning

Avjämningsmassan är avsedd för invändiga golv med täckande golvbeläggning, i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Enligt företaget är avjämningsmassan särskilt lämplig vid fallbyggnad i badrum och förstärkning av träbjälklag tillsammans med armeringsnät. Den kan även användas i kombination med golvärme.

 

 

Nyheter

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.