• Nyheter
  • Gå på avjämningsmassan efter en timme

Nyheter

Gå på avjämningsmassan efter en timme

Gå på avjämningsmassan efter en timme
Från PCI kommer en ny snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus.

         
 

PCI Periplan CF30 Rapid är en fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus. Den ska vara lämplig för uppbyggnad av fall i badrum och är gångbar efter en timme.

PCI Periplan CF30 Rapid är en nylanserad fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa. Det är en produkt som uppges ha mycket goda flytegenskaper och som kan läggas i skikttjocklek mellan 3 och 40 millimeter. De snabbtorkande egenskaperna gör att den ska vara gångbar redan efter en timme.

För fallbyggnad och förstärkning

Avjämningsmassan är avsedd för invändiga golv med täckande golvbeläggning, i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Enligt företaget är avjämningsmassan särskilt lämplig vid fallbyggnad i badrum och förstärkning av träbjälklag tillsammans med armeringsnät. Den kan även användas i kombination med golvärme.

 

 

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.