• Nyheter
  • Gå på avjämningsmassan efter en timme

Nyheter

Gå på avjämningsmassan efter en timme

Gå på avjämningsmassan efter en timme
Från PCI kommer en ny snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus.

         
 

PCI Periplan CF30 Rapid är en fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa för handspackling eller pumpning inomhus. Den ska vara lämplig för uppbyggnad av fall i badrum och är gångbar efter en timme.

PCI Periplan CF30 Rapid är en nylanserad fiberarmerad, snabbtorkande avjämningsmassa. Det är en produkt som uppges ha mycket goda flytegenskaper och som kan läggas i skikttjocklek mellan 3 och 40 millimeter. De snabbtorkande egenskaperna gör att den ska vara gångbar redan efter en timme.

För fallbyggnad och förstärkning

Avjämningsmassan är avsedd för invändiga golv med täckande golvbeläggning, i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Enligt företaget är avjämningsmassan särskilt lämplig vid fallbyggnad i badrum och förstärkning av träbjälklag tillsammans med armeringsnät. Den kan även användas i kombination med golvärme.

 

 

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.