Nyheter

Fuktspärr för enbart en rollning

Fuktspärr för enbart en rollning
Den nylanserade fuktspärren Bostik Fuktspärr 2000K är utvecklad för att rollas med enbart ett skikt och därmed spara tid.

               
 

  

 

 

 
Bostiks Fuktspärr 2000K behöver enbart rollas med ett skikt, till skillnad från andra fuktspärrar på marknaden som kräver två, uppger företaget. Detta, tillsammans med en torktid på 20 minuter, ska spara tid och dessutom ge mindre materialåtgång.


Ingår i system

Fuktspärren ingår i tätskiktsystemen VTv6 och VTg4, för vägg respektive golv. För det kompletta systemet krävs rollning i ett skikt vardera med fuktspärren, Tätskikt 1 och Tätskikt 2. Det kompletta systemet ska sedan ge ånggenomgångsmotståndet 2 400 000 sekunder per meter (s/m), att jämföra med krav på 1 000 000 s/m.
Systemen finns även listade som godkända av BKR.
  

Bostik Fuktspärr 2000K behöver enbart rollas med ett skikt, precis som Tätskikt 1 och Tätskikt 2. För att säkerställa fullständig täckning har fuktspärren och de två tätskikten olika färger.

  

Nyheter

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport som presenteras i slutet av mars.

Allt-i-ett linjelaser

Bosch Atino är en linjelaser med ett integrerat måttband som gör att en person, på egen hand, enkelt kan mäta ut avstånd och få till en rät linje för upphängning av krokar, hyllor och tavlor utan hjälp av en ”tredje hand”.

ECO-Ballast av återvunna råvaror för bygg- och anläggningsändamål

Klimatsmart ballast av återvunna råvaror

Swerock har lanserat sin ECO-Ballast där minst hälften av materialet består av cirkulära material som både sparar naturresurser och minskar klimatavtrycket samtidigt som den uppfyller samma krav och egenskaper som jungfrulig ballast.

JOM laddstolp i klassisk

Första laddstolpen i klassisk stil

Utvecklingen av elbilar har ständigt följt bilens historia. Först nu när elbilen nått upp i stabil prestanda ökar även behovet av lättillgängliga laddstolpar i alla typer av stadsmiljöer. JOM är därför först ut med att presentera Laddstolpe Klassisk av gjutjärn, för att värna om och bevara klassiska miljöer.

Gör-det-själv-sektorn fortsätter gynnas

Inställda utlandsresor, färre restaurangbesök och en ökad andel arbete från hemmet gynnade byggmaterialförsäljningen under 2020. I spåren av ökad husförsäljning och kraftigt stigande priser på småhus och fritidshus följde även en ökad aktivitet i gör-det-själv-sektorn, enligt Navet Analytics.