Nyheter

Fuktindikator som larmar

Fuktindikator som larmar
Fuktindikatorn T-650 mäter fukt utan att givare behöver stickas in i materialet. Den ger även larm när fuktvärdena går över förvald gräns.

     
 

Fuktindikatorn T-650 mäter fukt utan att skada ytskiktet. Den kan även ställas in för att ge larm när en förvald fuktnivå överskrids.

  

Fuktindikatorn T-650 mäter fukt i byggmaterial ner till 40 millimeter, utan att man behöver sticka hål i ytskiktet. Istället för nålar som ska stickas in i materialet är den försedd med en kulgivare. Enligt uppgift kommer givaren ner ordentligt även i ojämna material. Det ska förhindra att en isolator bildas mellan givaren och mätytan.

Larmvärde kan väljas

Fuktindikatorn kalibreras automatiskt varje gång den startas. Den visar min- och maxvärden och det finns även möjlighet att välja ett gränsvärde för larm. Något som kan underlätta vid mätning över stora ytor.

Alla inställningar gör med en och samma knapp på indikatorns sida. Den har en stor display med hög upplösning som ska göra den enkel att läsa av.

 

 

 

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.