Nyheter

Fräs för stora ytor

Fräs för stora ytor
2011-02-18
Saneringsfräsen Renofix RGP 150 levereras med ett golvstativ som ska underlätta fräsarbeten på stora golvytor av betong.

      
  
  

Protool Renofix RGP 150 är en saneringsfräs avsedd för arbeten på större golv- och väggytor. För att ge god ergonomi är fräsen försedd med ett dubbelhandtag som ska underlätta arbete på väggar. Handtaget ska dessutom minska vibrationerna. Arbete på större golvytor underlättas av ett specialutvecklat golvstativ.

Justerbart fräsdjup

Fräsen har justerbart fräs- och slipdjup. Den är försedd med slipskiva med diametern 150 millimeter. Fräsen arbetar mellan 1 000 och 2 200 varv per minut. Den har dammutsug med anslutning 36 millimeter. Energianvändningen är 1 600 watt och fräsen väger 5,5 kilo.

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.