• Nyheter
  • Fosforfälla minskar utsläppen från enskilda avlopp

Nyheter

Fosforfälla minskar utsläppen från enskilda avlopp

Fosforfälla minskar utsläppen från enskilda avlopp
Uponor lanserar ett komplett paket för fosforrening av enskilda avlopp, som uppges reducera utsläppen kraftigt.

 
 

Uponors fosforfälla används i anslutning till infiltrations- eller markbäddar för att effektivisera fosforreningen.

 

 

 

Utsläpp av fosfor leder till övergödning av våra vatten. Naturvårdsverket beräknar att 255 ton per år kommer från enskilda avlopp. Uponor lanserar nu ett komplett paket för fosforrening av enskilda avlopp, som består av en slamavskiljare, infiltrationsmoduler och en fosforfälla. Fosforfällan är avsedd att användas i anslutning till en infiltrations- eller markbädd. Den kan även användas tillsammans med en befintlig anläggning. Enligt Uponor ger fosforfällan 90 procent reduktion av fosforutsläppet från ett enskilt avlopp.
– En stor fördel med vår fosforfälla är enkelheten, säger Magnus Lindblom, produktchef på Uponor. Den har inga rörliga delar eller filter som ska bytas. Med filter får dessutom det utgående vattnet ofta ett pH-värde kring 12, medan det med Uponors fosforfälla hamnar på det mer normala pH 7.


Satsvis pumpning

Fosforfällan installeras mellan slamavskiljaren och den efterföljande reningen. Flockningsmedel doseras i slamavskiljarens första kammare och blandas ut med avloppsvattnet. Det kemiska slammet lagras i slamavskiljaren och vattnet pumpas via fördelningsbrunnen till infiltrations- eller markbädden. Pumpningen sker satsvis för att ge en jämnare fördelning av vattnet i bädden. Samtidigt tillförs luft som syresätter bädden.

Skötsel av fosforfällan
Förutom normal slamtömning består skötseln av påfyllning av flockningsmedel 2–3 gånger per år. När det är dags att fylla på tänds en utvändig signallampa. För att säkerställa driften finns ett inbyggt system för egenkontroll, som utförs två gånger per år.

Upp till fem hushåll
Eftersom doseringen av flockningsmedel styrs automatiskt efter vattenförbrukningen kan fällan användas för ett till fem hushåll. Maximalt vattenflöde är fyra kubikmeter per dygn.

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.