• Nyheter
  • Fortsatt växande byggmaterialhandel

Nyheter

Fortsatt växande byggmaterialhandel

Fortsatt växande byggmaterialhandel
Omsättningsökning i den byggrelaterade detaljhandeln 2019

Den positiva tillväxten i den byggrelaterade detaljhandeln verkar ha fortsatt med oförminskad styrka 2019, enligt NAVET Analytics löpande månadsindikatorer.

Statistiken pekar på att omsättningsökningen under föregående helår uppgick till strax över 3 procent. Trenden speglar den positiva utvecklingen för den växande volymen ombyggnad och underhåll. Dessa typer av projekt gynnar den lokala bygghandeln medan större nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning, inte berör bygghandeln på samma sätt.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & prognoser

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.