• Nyheter
  • Fortsatt tillväxt i bygghandeln under första kvartalet

Nyheter

Fortsatt tillväxt i bygghandeln under första kvartalet

Kv Hjulmakaren, Sundbyberg. Foto Harald Holm
Försäljningen i sällanköpshandeln har haft en mycket positiv utveckling under de senaste tre åren.

Enligt analysföretaget Industrifaktas konjunktursignaler är den byggrelaterade handeln inget undantag. Industrifakta beräknar att försäljningsvolymen i denna del av sällanköpshandeln totalt har vuxit med ca 15 procent sedan 2013. Den kraftigaste tillväxten skedde emellertid under 2015, medan tillväxten 2016 var betydligt blygsammare. I Industrifaktas senaste månadsindikatorer kan man utläsa att den positiva utvecklingen i handeln med järn, bygg, VVS och färg fortsatte under årets första månader. Med undantag för en liten sättning i februari, steg omsättningen i både januari och mars. Som helhet bedöms ökningen av försäljningsvolymen ha uppgått till ca 8 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period 2016.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.