Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Fortsatt tillväxt i bygghandeln under första kvartalet

Nyheter

Fortsatt tillväxt i bygghandeln under första kvartalet

Kv Hjulmakaren, Sundbyberg. Foto Harald Holm
Försäljningen i sällanköpshandeln har haft en mycket positiv utveckling under de senaste tre åren.

Enligt analysföretaget Industrifaktas konjunktursignaler är den byggrelaterade handeln inget undantag. Industrifakta beräknar att försäljningsvolymen i denna del av sällanköpshandeln totalt har vuxit med ca 15 procent sedan 2013. Den kraftigaste tillväxten skedde emellertid under 2015, medan tillväxten 2016 var betydligt blygsammare. I Industrifaktas senaste månadsindikatorer kan man utläsa att den positiva utvecklingen i handeln med järn, bygg, VVS och färg fortsatte under årets första månader. Med undantag för en liten sättning i februari, steg omsättningen i både januari och mars. Som helhet bedöms ökningen av försäljningsvolymen ha uppgått till ca 8 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period 2016.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.