• Nyheter
  • Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

Nyheter

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen

Fortsatt stark tillväxt för byggmaterialanvändningen. Foto Harald Holm
Tillväxten i byggmaterialvärdet var hög förra året och väntas vara fortsatt stark i år.

Det totala värdet av byggmaterial, som används till ny- och ombyggnads-investeringar inom flerbostadshus samt privata och offentliga lokaler, beräknas ha ökat med 25 procent 2016 enligt Industrifaktas löpande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Nybyggnad av flerbostadshus samt privata lokaler som inbegriper kontor, handel och hotell visade starkast tillväxt förra året. Utvecklingen hittills i år tyder på en fortsatt stark tillväxt enligt Industrifakta.

Om man räknar med de projekt som har startats under första kvartalet har vi redan nått upp till en tredjedel av förra årets helårsvolym av byggmaterial för flerbostadshus och lokaler. Baserat på denna tillväxttakt skulle helårsvolymen kunna växa med närmare 30 procent i år. Industrifakta är dock något mer försiktiga i sina bedömningar om den fortsatta utvecklingen i år och förväntar sig en inbromsning för lokalbyggandet under andra halvåret.

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.