Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Fortsatt stark efterfrågan på byggvaror

Nyheter

Fortsatt stark efterfrågan på byggvaror

Fortsatt stark efterfrågan på byggvaror
ROT-avdragen bra för byggvaruhandeln

Industrifaktas senaste konjunkturrapport från november 2011 pekar på att den samlade användningen av byggvaror exklusive anläggningsbyggande ökar med omkring 5 procent under det första halvåret 2012. Därefter ökar osäkerheten om byggandets utveckling och de flesta indikatorerna pekar på en minskning av byggvaruefterfrågan under senare delen av 2012. Samtidigt är det troligt att ROT-avdrag och en förskjutning av byggandet mot ombyggnad och renovering leder till att byggvaruhandeln ökar sin andel av de totala byggvaruleveranserna. 

 

Källa: Industrifakta AB Marknadssignaler och Prognoser

Fortsatt stark efterfrågan på byggvaror
Fortsatt stark efterfrågan på byggvaror

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.