• Nyheter
  • Fortsatt ökning av byggmaterialförsäljning, men signaler på inbromsning

Nyheter

Fortsatt ökning av byggmaterialförsäljning, men signaler på inbromsning

Fortsatt ökning av byggmaterialförsäljning, men signaler på inbromsning
Enligt NAVET Analytics månadsindikatorer ökade försäljningen av byggmaterial i fasta priser med 8 procent under helåret 2021. Utfallet kan jämföras med 2020 då ökningen stannade på 11 procent. Det går också att se en inbromsning i försäljningen under hösten 2021.

Ökningen under andra halvåret uppgick till 4,5 procent jämfört med 11 procent under första halvåret.

Enligt NAVET Analytics finns det en risk för en sämre utveckling av byggmaterialförsäljningen i år. Många faktorer kan missgynna marknaden, som minskat köputrymme mot bakgrund av stigande inflation, ökade energipriser, risken för högre räntor och kanske en mer osäker utveckling för bostadspriserna. När samhället nu öppnar upp igen kommer många också att vara sugna på att lägga sin konsumtion på andra saker än husrenovering, som tex resor, nöjen och restaurangbesök menar NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.