• Nyheter
  • Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Nyheter

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år
NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport en nedgång för dessa typer av investeringar. Under första halvåret i år var det bostadsbyggandet som fortsatte att minska medan årstakten i nybyggandet för privata och offentliga lokaler visade tillväxt.

NAVET Analytics har tittat närmare på hur planerna för resten av året ser ut och även tagit hänsyn till att det under det senaste året har varit en minskning av antalet beviljade bygglov. Med dessa data räknar NAVET Analytics med att andra halvårets påbörjade nybyggnadsinvesteringar blir svagare än de första sex månaderna. Med en försvagning av konjunkturen kan även vissa projekt skjutas på framtiden. Prognosen för den totala nybyggnadsvolymen av bostäder och lokaler visar en nedgång med 10 procent i år, vilket i så fall skulle följa på förra årets nedgång, som var ca 12 procent.

Källa: NAVET Analytics AB; Marknadstrender Bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Beröringsfri blandare i svart

Mora MMIX Tronic är en ny beröringsfri blandare i svart kulör som, förutom att vara hygienisk och bekväm, även minskar vatten- och energiförbrukningen. Blandarens svarta utförande ger den en exklusiv design som gör att den passar lika bra i offentliga miljöer såsom i det lyxigare badrummet hemma.

Nya väggelement med halm

Nya väggelement med halm

Ekopanely-skivor är stabila skivor som tillverkas av halm. De finns både som enkla skivor och som sandwichmoduler för bärande väggar. Passar särskilt bra i passivhus.

Första Svanenmärkta plastgolvet

Första Svanenmärkta plastgolvet

iD Revolution är det första plastgolvet som lever upp till kraven för Svanenmärkning av golv. Golvet är tillverkat av en kombination av återvunna och biobaserade råmaterial och är i första hand framtaget för offentliga miljöer, t ex förskolor och sjukhus där det ställs krav på giftfria, hållbara produkter.