Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Nyheter

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år
NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport en nedgång för dessa typer av investeringar. Under första halvåret i år var det bostadsbyggandet som fortsatte att minska medan årstakten i nybyggandet för privata och offentliga lokaler visade tillväxt.

NAVET Analytics har tittat närmare på hur planerna för resten av året ser ut och även tagit hänsyn till att det under det senaste året har varit en minskning av antalet beviljade bygglov. Med dessa data räknar NAVET Analytics med att andra halvårets påbörjade nybyggnadsinvesteringar blir svagare än de första sex månaderna. Med en försvagning av konjunkturen kan även vissa projekt skjutas på framtiden. Prognosen för den totala nybyggnadsvolymen av bostäder och lokaler visar en nedgång med 10 procent i år, vilket i så fall skulle följa på förra årets nedgång, som var ca 12 procent.

Källa: NAVET Analytics AB; Marknadstrender Bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.