• Nyheter
  • Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Nyheter

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år
NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport en nedgång för dessa typer av investeringar. Under första halvåret i år var det bostadsbyggandet som fortsatte att minska medan årstakten i nybyggandet för privata och offentliga lokaler visade tillväxt.

NAVET Analytics har tittat närmare på hur planerna för resten av året ser ut och även tagit hänsyn till att det under det senaste året har varit en minskning av antalet beviljade bygglov. Med dessa data räknar NAVET Analytics med att andra halvårets påbörjade nybyggnadsinvesteringar blir svagare än de första sex månaderna. Med en försvagning av konjunkturen kan även vissa projekt skjutas på framtiden. Prognosen för den totala nybyggnadsvolymen av bostäder och lokaler visar en nedgång med 10 procent i år, vilket i så fall skulle följa på förra årets nedgång, som var ca 12 procent.

Källa: NAVET Analytics AB; Marknadstrender Bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.