För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Nyheter

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Fortsatt nedgång för nybyggandet i år
NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång för nybyggandet i år

Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport en nedgång för dessa typer av investeringar. Under första halvåret i år var det bostadsbyggandet som fortsatte att minska medan årstakten i nybyggandet för privata och offentliga lokaler visade tillväxt.

NAVET Analytics har tittat närmare på hur planerna för resten av året ser ut och även tagit hänsyn till att det under det senaste året har varit en minskning av antalet beviljade bygglov. Med dessa data räknar NAVET Analytics med att andra halvårets påbörjade nybyggnadsinvesteringar blir svagare än de första sex månaderna. Med en försvagning av konjunkturen kan även vissa projekt skjutas på framtiden. Prognosen för den totala nybyggnadsvolymen av bostäder och lokaler visar en nedgång med 10 procent i år, vilket i så fall skulle följa på förra årets nedgång, som var ca 12 procent.

Källa: NAVET Analytics AB; Marknadstrender Bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.