• Nyheter
  • Förslag till lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

Nyheter

Förslag till lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

Förslag till lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter
1 december lämnade Kemikalieinspektionen in en rapport till regeringen med ett förslag om en lagstiftning mot hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Förslaget omfattar emissioner av kemiska ämnen från golv-, tak- och väggprodukter och syftar till att skydda barn mot skadliga kemikalier i inomhusmiljön.

Reglerna föreslås omfatta byggprodukter för konstruktion av golv, väggar och tak inomhus som ska dokumenteras avseende VOC och SVOC för att få säljas på den svenska marknaden. Emissioner av kemiska ämnen ska regleras och Kemikalieinspektionen föreslås ta fram föreskrifter om vilka ämnen och vilka gränsvärden som ska omfattas. För att minska handelshinder inom EU har förslaget anpassats efter nationella regler i andra EU-länder såsom Tyskland, Frankrike och Belgien.

I en kartläggningsstudie har 46 ämnen identifierats i byggprodukter som är cancerogena, fortplantningsstörande, mutagena, misstänkta hormonstörande eller allergiframkallande. Idag är 32 av de identifierade ämnena redan reglerade i antingen Tyskland, Frankrike eller Belgien.

Rapporten är framtagen av Kemikalieinspektionen i samarbete med Boverket och Folkhälsomyndigheten samt i dialog med andra relevanta aktörer såsom branschorganisationer, myndigheter, miljöorganisationer, forskare med flera. 

De nya reglerna föreslås att gälla från år 2018.

Senare i december i år kommer även ett förslag om Loggbok för byggnader att lämnas in till regeringen av Boverket.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns Rapporten 8/15 Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler där finns även underlagsrapporten PM 9/15 Kartläggning av kemiska ämnen i byggprodukter.

Skriven av Anna Göth

Underlagsrapport
Underlagsrapport

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.