Nyheter

Förnybar dispersionsfärg

Förnyelsebar dispersionsfärg
Som första färgtillverkare i Sverige har Caparol lanserat en dispersionsfärg baserad enbart på förnybart bindemedel. Färgen är avsedd för målning av tak och väggar inomhus.

IndekoGeo är en helmatt vägg- och takfärg för målning inomhus. Färgens bindemedel är utbytt från fossil till helt förnybar råvara. Färgen är vattenbaserad och fri från lösningsmedel.  

Vid framställning av bindemedlet i färgen är råvarorna till 100% utbytta mot förnybara råvaror genom en så kallad Biomassbalans-metod som är utvecklad av BASF och det tyska certifieringsinstitutet TÜV Süd.

Färgen är högtäckande och vid ommålning kan en strykning räcka beroende på underlag.

Eftersom färgen är lågemiterande, nästan luktfri samt har en kort torktid kan rummet snabbt tas i bruk efter målning. Lämpliga användningsområden kan vara exempelvis sjukhus, skolor, förskolor, hotell, restauranger, butiker, äldreboenden men även bostäder och offentliga lokaler.

Färgen finns i förpackningarna 5 och 12,5 liter. 

Den är dammtorr efter ca 1 timme och övermålningsbar efter ca 4 timmar vid 20 °C lufttemperatur.

Förbrukningen ligger på 8 till 10 m2/liter beroende på underlag.

VOC är mindre än 30 g/l och hamnar under EUs gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010) enligt 2004/42/EG.

IndekoGeo är den första i raden av förnybara dispersionsfärger från Caparol, planen är att lansera fler hållbara produkter över tid.

Skriven av Anna Göth

IndekoGeo förnybar färg
IndekoGeo förnybar färg

Nyheter

Utomhusfärg med lång livslängd

DEMIDEKK Infinity är en ny smutsavvisande, utomhusfärg från Jotun med längre glans- och kulörhållbarhet än företagets tidigare utomhusfärger och som ger huset skydd under lång tid. Den kan användas för målning av nytt eller behandlat trä utomhus, exempelvis fasader, men kan även användas på detaljer av plast eller metall.

Utekranar för varma sommardagar

Mora Armatur har lanserat två vattenkranar speciellt avsedda för utekök och som enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Utekranarna består av sammanfogade rördelar och i serien ingår även uteduschar i samma design.

Automatisk cykelpump utan el

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Snyggt brandskydd

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.