Nyheter

Förnybar dispersionsfärg

Förnyelsebar dispersionsfärg
Som första färgtillverkare i Sverige har Caparol lanserat en dispersionsfärg baserad enbart på förnybart bindemedel. Färgen är avsedd för målning av tak och väggar inomhus.

IndekoGeo är en helmatt vägg- och takfärg för målning inomhus. Färgens bindemedel är utbytt från fossil till helt förnybar råvara. Färgen är vattenbaserad och fri från lösningsmedel.  

Vid framställning av bindemedlet i färgen är råvarorna till 100% utbytta mot förnybara råvaror genom en så kallad Biomassbalans-metod som är utvecklad av BASF och det tyska certifieringsinstitutet TÜV Süd.

Färgen är högtäckande och vid ommålning kan en strykning räcka beroende på underlag.

Eftersom färgen är lågemiterande, nästan luktfri samt har en kort torktid kan rummet snabbt tas i bruk efter målning. Lämpliga användningsområden kan vara exempelvis sjukhus, skolor, förskolor, hotell, restauranger, butiker, äldreboenden men även bostäder och offentliga lokaler.

Färgen finns i förpackningarna 5 och 12,5 liter. 

Den är dammtorr efter ca 1 timme och övermålningsbar efter ca 4 timmar vid 20 °C lufttemperatur.

Förbrukningen ligger på 8 till 10 m2/liter beroende på underlag.

VOC är mindre än 30 g/l och hamnar under EUs gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010) enligt 2004/42/EG.

IndekoGeo är den första i raden av förnybara dispersionsfärger från Caparol, planen är att lansera fler hållbara produkter över tid.

Skriven av Anna Göth

IndekoGeo förnybar färg
IndekoGeo förnybar färg

Nyheter

Nya färger på Formex

2019-01-21
Mässbevakning

Formex, Nordens största fackmässa inom inredning, design m m gick av stapeln 15-18 januari på Stockholmsmässan där Byggkatalogen var på plats för att spana in materialtrender och nyheter inom branschen. På mässan presenterades, bland många andra nya material, kulörer och inredningsprodukter, Beckers nya färgkarta för 2019, Livet. I färg.

Splittrad byggmarknad i norden

Industrifakta räknar med stora skillnader i utvecklingen på den nordiska byggmarknaden, vilket man redogjorde för i 2018 års sista konjunkturrapport för Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Stål med förbättrade svetsegenskaper

Stål med förbättrade svetsegenskaper

SSAB har lanserat ett nytt konstruktionsstål, Strenx® 1100 Plus som är ett varmvalsat, höghållfast stål och utvecklat för att ge ett enastående svetsnings- och bockningsresultat. Stålet ger starkare svetsfogar vilket bidrar till lättare men starkare konstruktioner med ökad prestanda inom exempelvis lyft- och transportsektorerna.

Ny fukttålig väggskiva

2019-01-11
Spånskivor

Forestia lanserar väggskivan EliteX som är både stark och fukttålig, men en kärna som klassas P7. Den monteras enkelt med sin låsprofil och eftersom ytan är melaminbelagd behövs ingen ytterligare ytbehandling.

Dränerande marksten

Dränerande marksten

Uni-Ecoloc är en dränerade betongsten från Starka med perkolationsöppningar som hjälper till att dränera ner ytvatten till underliggande lager. Något som kommer att behövas när vi nu ser en ökad nederbördsmängd i Sverige.