Nyheter

Formad folie ger täta hörn

Formad folie ger täta hörn
Isover Vario Tight Tec är en nyutvecklad folie för hörn i byggnaders klimatskärm. Där ska den förenkla monteringen och ge lufttäta skarvar.

      
 

Isover Vario Tight Tec X är en folie för lufttätning av hörn i klimatskärmen. Folien viks upp och appliceras med hjälp av streckade linjer som läggs mot hörnets vinkel. Därefter tejpas skarvarna.

 

 

 

Vi bygger alltmer energisnåla hus med höga krav på  lufttäthet. Därför blir det allt viktigare med en klimatskärm som är tät in i minsta detalj. Isovers nya produkt, Vario Tight Tec, är utvecklad för att göra det enklare att täta hörn i klimatskärmens ångbroms eller ångspärr. Den är framför allt avsedd för anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr, samt innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv.
– Vario Tight Tec är en del i vårt lufttätningssystem. Med den går det att täta klimatskärmens hörn extra noga, säger Birgitta Rydén som är utvecklingsingenjör på Isover. Hörnen är annars en svag punkt där det är svårt och tidsödande att göra lufttätt.


Enkel montering
Produkten levereras som dubbelvikta ark med en svetsad sida. Med hjälp av svetsen skapas ett färdigformat hörn när folien viks upp. Folien har även streckade linjer som markerar hur den ska placeras mot hörnets vinkel. Folien har då tillräcklig storlek för att ge den rekommenderade överlappningen på 150 millimeter. Därefter kan skarvarna tejpas.

För både inner- och ytterhörn
Produkten finns i varianterna X och I, som är formade för ytter- respektive innerhörn. Folien som består av ljusblå polyeten har en åldersbeständighet på 50 år och ånggenomgångsmotståndet anges till 2,0 x 106 s/m.
Produkten levereras i kartong med 60 färdigformade folier.
I Isovers system Vario ingår även andra produkter för tätning av husets klimatskärm, exempelvis stosar för rörgenomföringar, syllmembran och olika tejper.

 

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.