Nyheter

Förbättrar ljudmiljön i skolor

Phonak produkter i Roger SoundField ljudutjämningssystem
Utvecklingsföretaget Phonak skapar olika hörsellösningar och kan med sitt ljudutjämningssystem Roger SoundField hjälpa till att skapa ökad studiero, förbättrade studieresultat, färre sjukdagar och minskade röstproblem för lärarna som resultat.

Roger SoundField mäter rummets bullernivå kontinuerligt och optimerar automatiskt sin inställning så att talet förblir starkt och tydligt i hela klassrummet via högtalare som är speciellt framtagna för tal. Systemet är primärt utvecklat för elever med nedsatt hörsel men kan även användas för att skapa en jämn och bra studie- och ljudmiljö för alla elever i alla typer av klassrum.

Roger SoundField ljudutjämningssystem består av:

Roger SF Touchscreen Mic - en liten mikrofon som läraren talar i och som bärs hängande om halsen.
Roger Pass-around - små mobila mikrofoner som antingen kan sättas i ett litet stativ, hållas i handen eller kunna skickas runt mellan eleverna. 
Roger DigiMaster 5000 - en högtalare som monteras på väggen eller placeras stående med golvställ och som gör att ljudet blir lika tydligt för alla i hela klassrummet. En enda högtalare täcker ett klassrum på upp till 100 m².


Artikeln är skriven av Helena Bengtsson

Roger SoundField förbättrar ljudmiljön vilket ger en ökad studiero och -resultat
Roger SoundField förbättrar ljudmiljön vilket ger en ökad studiero och -resultat
Roger SoundField låter talet förbli starkt och tydligt i hela klassrummet
Roger SoundField låter talet förbli starkt och tydligt i hela klassrummet

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Veneronis traktordrivna och mobila pumpar suger upp och förflyttar stora vattenmassor

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.