• Nyheter
  • Fönsterfilm som maximerar dagsljuset

Nyheter

Fönsterfilm som maximerar dagsljuset

Fönsterfilm som maximerar dagsljuset
SerraGlaze® är en tunn akrylfilm med många mikroskopiska prismor som vinklar om ljuset. Filmen som är klar monteras direkt på fönsterglaset. Ser man ut genom glaset ser det nästan ut som vanligt, samtidigt som dagsljuset vinklas upp i innertaket för att sedan behagligt lysa längre in i rummet.

En förbättrad ljuskomfort ger flera fördelar bl a minskat energibehov, förbättrad prestation hos människorna i rummet och minskat underhåll. Dagsljusets positiva påverkan på hälsan psykiskt och fysiskt finns dokumenterat i undersökningar från hela världen. SerraGlaze® är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra ljusmiljön i både befintligt och nybyggt byggnadsbestånd. Dagsljuset i ett vanligt fönster kan ge 50 gånger mer ljus nära fönstret än 9 meter därifrån. SerraGlaze® omfördelar dagsljuset, vilket minskar den stora mängden ljus nära fönstret och omdirigerar det längre in i rummet. Resultatet är reducerad bländning och mer dagsljus längre in i rummet.

SerraGlaze® är gjord i PMMA (akryl) och utvecklad av det Brittisk Amerikanska bolaget Serrasolar inc. Filmen monteras på övre delen av ett glas eller på övre fönstret i ett glasparti. Filmen kan monteras i fönsterfabrik eller monteras på redan installerade fönster.

Skriven av Malena Beijer


.
.
.
.

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.