Nyheter

Fönster utan kondens

Fönster utan kondens
Fönster tillverkas idag med så låga U-värden att det, under särskilda omständigheter, kan bildas kondens på utsidan av rutorna.

Utvändig kondens är ett tecken på att fönstren är mycket bra isolerade. Den uppstår bara vid vissa speciella väderförhållanden. Invändig kondens beror däremot på dåligt isolerade fönster. Framför allt kan det vara vanligt med utvändig kondens på vår och höst och då speciellt nattetid. Vid kallt och klart väder kan den yttre rutan förlora så mycket värme, att den får lägre temperatur än utomhusluften. Om luftfuktigheten samtidigt är hög finns det risk för kondens.

Med Pilkington Anti-condensation Glass kan risken för utvändig kondens minimeras. Beläggningen på fönstrets yttersta glas gör att yttemperaturen blir högre än daggpunktens temperatur och att kondens inte fälls ut. Pilkington Anti-condensation Glass kan beläggas på motsatt sida och då kombineras med värmeisolerande beläggning (Pilkington Optitherm™ S3 AC) eller solskyddsbeläggning (Pilkington Suncool™ 70/35 AC). Pilkington Anti-condensation Glass är ett mycket klart och neutralt glas. Glaset kan böjas, lamineras och härdas som vanligt glas. 

Pilkington Anti-condensation Glass är ett glas med en tunn och "hård" pyrolytisk beläggning som ska placeras ytterst i fönstret. Denna beläggning gör att det yttre glaset blir lite varmare och att utvändig kondens inte bildas. Vill man kombinera detta glas med en "mjuk" energibeläggning kan man använda Pilkington Optitherm™ S3 AC. Detta dubbelbelagda glas är lämpligt att välja då man slipper använda ett belagt glas som mittglas i en treglasruta. Det krävs ofta att ett belagt mittglas måste härdas. I en isolerruta med glas med "mjuk" beläggning ska den alltid monteras med skiktsidan in mot isolerrutans mellanrum för att skydda skiktet.

Skriven av Harald Holm

.
.
.
.

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.