För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Fönster utan kondens

Fönster utan kondens
Fönster tillverkas idag med så låga U-värden att det, under särskilda omständigheter, kan bildas kondens på utsidan av rutorna.

Utvändig kondens är ett tecken på att fönstren är mycket bra isolerade. Den uppstår bara vid vissa speciella väderförhållanden. Invändig kondens beror däremot på dåligt isolerade fönster. Framför allt kan det vara vanligt med utvändig kondens på vår och höst och då speciellt nattetid. Vid kallt och klart väder kan den yttre rutan förlora så mycket värme, att den får lägre temperatur än utomhusluften. Om luftfuktigheten samtidigt är hög finns det risk för kondens.

Med Pilkington Anti-condensation Glass kan risken för utvändig kondens minimeras. Beläggningen på fönstrets yttersta glas gör att yttemperaturen blir högre än daggpunktens temperatur och att kondens inte fälls ut. Pilkington Anti-condensation Glass kan beläggas på motsatt sida och då kombineras med värmeisolerande beläggning (Pilkington Optitherm™ S3 AC) eller solskyddsbeläggning (Pilkington Suncool™ 70/35 AC). Pilkington Anti-condensation Glass är ett mycket klart och neutralt glas. Glaset kan böjas, lamineras och härdas som vanligt glas. 

Pilkington Anti-condensation Glass är ett glas med en tunn och "hård" pyrolytisk beläggning som ska placeras ytterst i fönstret. Denna beläggning gör att det yttre glaset blir lite varmare och att utvändig kondens inte bildas. Vill man kombinera detta glas med en "mjuk" energibeläggning kan man använda Pilkington Optitherm™ S3 AC. Detta dubbelbelagda glas är lämpligt att välja då man slipper använda ett belagt glas som mittglas i en treglasruta. Det krävs ofta att ett belagt mittglas måste härdas. I en isolerruta med glas med "mjuk" beläggning ska den alltid monteras med skiktsidan in mot isolerrutans mellanrum för att skydda skiktet.

Skriven av Harald Holm

.
.
.
.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.