Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Fogskum med förbättrad ventil

Fogskum med förbättrad ventil
2010-09-08
Nu kan Bostik leverera fogskummet Care Seal med en ventil som passar för både munstycke och fogskumspistol.

  
 

Care Seal har fått en ny förbättrad ventil. Det innebär att hantverkaren kan välja att använda det medföljande munstycket eller en fogskumspistol.

Med en ny förbättrad ventil kan fogskummet Care Seal appliceras på två sätt. Antingen med hjälp av det medföljande munstycket eller om man hellre vill använda en separat fogskumspistol.

Det vita, fukthärdande fogskummet ska ge bra vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Det är främst avsett för montering och tätning runt fönster, dörrkarmar, väggar, golv och rörgenomföringar.

Fogskummet är miljöanpassat så till vida att det inte innehåller isocyanater, freoner eller tenn.

 

 

 

 

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.