Nyheter

Fogplatta som skonar kroppen

Fogplatta som skonar kroppen
Byggtillbehör AB lanserar en fogplatta som ska förkorta arbetstiden och minska belastning och slitage på kropppen.

 

Den nya fogplattan Tebo Twist Grip är försedd med handtag som ska ge ett mer ergonomiskt arbetssätt. Genom utformningen ska belastningen flyttas från fingrar och handleder till ben och överkropp. Fogplattans mått är 360 x 160 millimeter.

 

 

 

 

 

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.