• Nyheter
  • Fogpistol med steglös kraftkontroll

Nyheter

Fogpistol med steglös kraftkontroll

Fogpistol med steglös kraftkontroll
Multigun är en fogpistol med ergonomiskt grepp anpassad för alla typer av fogmassor och lim, oberoende av massans hårdhet, som med hjälp av en steglös justering minskar behovet av extra muskelkraft.

Multigun är en fogpistol för professionellt bruk av lim- och fogpatroner på 290 - 310 ml. Multigun är utrustad med en steglös justerbar trycköverföring med hög precision, från 12 till 25 kg, och kräver minimalt med fysisk kraft från användaren oavsett massans tjocklek. Den ergonomiska funktionen skapar full kontroll över hastighet och flöde och leder till färre tryckstopp vilket ger ett bättre slutresultat och mindre materialsvinn vid applicering.

För att justera trycket vrids ett vred till max (+) vid applicering av hårda massor och min (-) för mjukare massor. Detta förenklar arbetet då det krävs mindre fysisk ansträngning, mängden fogmassa ger en exakt applicering och kan enkelt anpassas efter behov då det ergonomiska greppet omedelbart stoppar flödet då användaren släpper på trycket med den gröna frigöringsplattan.

Multigun fogpistol är tillverkad av rostfritt, stötsäkert stålmaterial och lättviktig aluminium.  Patronhållaren har anpassad viktbalans och är vridbar 360°.

Rekommenderat tryck
12 kg för akryl, silikon och elastiska fogmassor
18 kg för medelhårda fogmassor 
25 kg för monteringslim

Multigun kräver minimalt med fysisk kraft från användaren oavsett massans tjocklek
Multigun kräver minimalt med fysisk kraft från användaren oavsett massans tjocklek

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.