• Nyheter
  • Fogning och plattsättning med samma produkt

Nyheter

Fogning och plattsättning med samma produkt

Fogning och plattsättning med samma produkt
Weber lanserar weberepox easy, en produkt som kan användas för både plattsättning och fogning i krävande miljöer, exempelvis simbassänger, storkök och offentliga utrymmen.

weberepox easy är en 2-komponent epoxi-baserad produkt som kan användas för montering och fogning av fogplattor både inomhus och utomhus.

Produkten är speciellt avsedd för krävande miljöer med större krav på beständighet som exempelvis industrilokaler, storkök, hotellbadrum och offentliga toaletter. Den kan även användas till montering av glasmosaik i pooler.

weberepox easy har mycket god kemikalie- och temperaturbeständighet. Den står emot missfärgningar och kan rengöras med högt tryck vilket ger en fog som håller sig ren och fräsch över tid.
Produkten finns i sex kulörer;  White, Dark chocolate, Cement, Steel, Pearl grey och Black.

Rekommenderad skikttjocklek: Fogbredd: 1–10 mm. Skikttjocklek: 3–5 mm.
Klassificering: RG enl EN 13888.
Förpackning: 5 kg (inkl komponent A+B)

Skriven av Anna Göth

weberepox easy
weberepox easy

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.