• Nyheter
  • Flytbrygga för tömning av båtens septiktank

Nyheter

Flytbrygga för tömning av båtens septiktank

Flytbrygga för tömning av båtens septiktank
Rti-Septi är en flytande sugtömningsstation som ska förenkla tömningen av fritidsbåtars septiktankar. Därmed ska antalet tömningar i sjön kunna minska.

Från Pontoner.se/ Fa: Christer Ulfvengren kommer en flytbrygga med inbyggd septiktank, som ska fungera som en slam- och latrin-sugtömningsstation för fritidsbåtars septiktank. Själva tömningen görs med en handpump direkt in i bryggan och tar bara några minuter. Bryggan uppges vara stabil och enkel att använda och flera båtar kan använda den samtidigt.
Flytbryggan kan ligga förankrad i en hamn året runt. Den kan även placeras som förlängning av befintlig brygga eller ligga på svaj.

Stabil och säker funktion

Flytbryggan är 3 gånger 12 meter och väger 3,4 ton, något som ska ge den tillräcklig stabilitet och säkerhet. Bryggan har en inbyggd septiktank av HD-polyeten, som rymmer upp till 6 kubikmeter. För att ge säker funktion är den försedd med två mekaniska sanitets-handpumpar. Tömning av bryggan görs med servicebåt eller slamsugningsfordon.
Bryggan levereras som standard med ett trädäck av sibirisk lärk eller tryckimpregnerat virke.

Även politisk vilja finns

Vid Båttinget 2010 på Stockholmsmässan i Älvsjö uttryckte miljöminister Andreas Carlgren vikten av att förutsättningar för ett renare hav. Bland annat menade ministern att toalettavfall inte ska ut i sjön. Istället ska det omhändertas, dels från fartyg men också från fritidsbåtar.

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.

MycoMines reningsverk MycoCube tar hjälp av svampar

Svampar som portabla reningsverk

Stingbolaget MycoMine utvecklar MycoCube - portabla reningsverk som med hjälp av svampar bryter ner kolvätebaserat bränslespill, som olja och diesel, och återvinner det till vatten och biomassa. Svampreningsverken kan användas för att behandla förorenat mark-, yt-, sjö- och havsvatten i bland annat raffinaderier, gruvor och industrimarker. Biomassan kan sedan användas i produktionen av pellets eller biobränsle.