Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Flexibla rör för tappvatten

Flexibla rör för tappvatten
Thermotech lanserar Multisystem, som är ett system för tappvatten och radiatoranslutningar.

     
 

Multisystem, från Thermotech, är ett nydesignat system för tappvatten, som bland annat innehåller PE-RT-rör. På bilden rör i rör utan isolering.

Golvvärmeleverantören Thermotech kompletterar sina tidigare produktgrupper med ett system för tappvatten och radiatoranslutningar. Här har företaget valt PE-RT-rör, i stället för mer vanliga PEX-rör. Röret är ett syrediffusionstätt femskikts PE-RT Type 2, som är anpassat för användning i kyl- och värmesystem. Men det är även typgodkänt av Swedcert för användning i tappvattensystem.
Röret finns i dimensioner upp till 26 millimeter och uppges vara flexibelt och smidigt att installera. Det finns även som rör i rör, med eller utan isolering.

Kopplingar ingår

I systemet ingår även typgodkända kopplingar. Hela systemet är testat och godkänt enligt Nordtest NT VVS 129 och är anpassat till branschreglerna Säker Vatteninstallation.
Systemet kommer att visas på Nordbygg i monter A15:20.

 

 

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.