Nyheter

Flexibla industriräcken

Modulbaserade industriräcken
2020-01-22
Weland stål har introducerat ytterligare ett flexibelt räcke, Weflex som är ett obrutet räcke som levereras i kundspecifik längd. Sedan tidigare finns Universal som levereras i moduler.

Weland Ståls Weflexräcken passar bra inom industrin för avskärmning mellan olika ytor eller nivåer. Den flexibla lösningen passar framför allt när man inte har alla mått är givna till skillnad från när man kan använda de modulanpassade Universalräckena.

Weflexräcket består av lösa delar som skruvas ihop vid montage. Avståndet mellan stolparna kan varieras upp till 1500 mm, beroende på vilka krav som finns. Kunden kan på så sätt variera och påverka placeringen av stolparna.

Handledare och stolpe tillverkas av 42 mm och följare av 27 mm varmförzinkat stålrör. Räcket kan monteras mot vägg eller golv med samma fästen som används till Universalräcket. Räckesstolparna har laserskurna anhåll för handledarfästet och hål för följaren. Handledaren läggs ovanpå stolpen och fixeras med ett låsbleck. Följaren skjuts in i stolpen. 

Weland Ståls Universalräcke är ett modulräcke som lagerhålls. Universalräckena är 1100 mm höga och finns i två utförande, Industri med ett överräcke och Barnsäkert som även har en mellanståndare. Räckena tillverkas i varmförzinkat stål och kan fås i lackade kulörer.

Universal tillverkas i 6 olika standardlängder som kan kombineras till valfri längd. Standardlängderna är 400, 500, 700, 1000, 1500 och 2000 mm. Räckesbågarna tillverkas i höjden 1100 mm och samma båge används till sidomontage och toppmontage. Räcket kan även avslutas mot en vägg eller stolpe, till detta finns särskilda väggfästen. Räckena kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 400x400 mm samt en grind med en maximal öppning på 1000 mm. Det barnsäkra universalräcket har 12 mm tjocka mellanståndare med en maximal öppning på 100 mm.

Weland stål tillhandahåller en räckeskonfiguration där man kan räkna fram pris via ett kalkylprogram.

Skriven av Malena Beijer

Weland Universal
Weland Universal
Barnsäker Universal
Barnsäker Universal

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.