Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Flest miljardföretag inom elinstallationer bland de olika installationsbranscherna

Nyheter

Flest miljardföretag inom elinstallationer bland de olika installationsbranscherna

Flest miljardföretag inom elinstallationer bland de olika installationsbranscherna
I Navets årliga sammanställning över de 20 största installationsföretagen, baserat på omsättning, finns det tydliga skillnader mellan hur de olika installationsbranscherna är strukturerade. Vid en närmare titt visar det sig att det finns avsevärt fler stora bolag inom elinstallationer jämfört med både ventilationsbranschen och VVS-branschen.

Under förra året omsatte de 20 största elinstallationsföretagen tillsammans 21,4 miljarder kronor, där de 6 största bolagen hade en omsättning som översteg 1 miljard vardera. De 20 största VVS-installatörerna omsatte tillsammans 16,4 miljarder och när det gäller ventilationsinstallatörerna var den sammanlagda omsättningen för de 20 största 10,7 miljarder. Bland ventilationsinstallatörerna var det tre bolag med en omsättning över 1 miljard medan motsvarande antal bland VVS-installatörerna var två. Studeras istället omsättningen per anställd hos de 20 största företagen var skillnaderna mellan branscherna däremot mindre. Både el- och VVS-installatörerna hade 2019 en omsättning på ca 1,9 miljoner per anställd. Däremot låg ventilationsinstallatörerna något högre med 2,2 miljoner.

Sammantaget visar NAVET Analytics sammanställning att de 20 största installationsföretagens samlade omsättning ökade med 5 procent 2019 medan antalet anställda låg kvar i linje med 2018 års nivå.

Källa NAVET Analytics: Marknadstrender bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

2020-11-19
Tegel

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Belysning för Welands bänk Bonum

LED-belysning för bänken Bonum

Efter att ha sett en ökad efterfrågan på belysta produkter för utomhusbruk har Weland utökat sitt sortiment med en LED-belysning som är speciellt anpassad för bänken Bonum. Sedan tidigare erbjuder företaget även belysning som tillval för Sektionsräcken.