• Nyheter
  • Flest miljardföretag inom elinstallationer bland de olika installationsbranscherna

Nyheter

Flest miljardföretag inom elinstallationer bland de olika installationsbranscherna

Flest miljardföretag inom elinstallationer bland de olika installationsbranscherna
I Navets årliga sammanställning över de 20 största installationsföretagen, baserat på omsättning, finns det tydliga skillnader mellan hur de olika installationsbranscherna är strukturerade. Vid en närmare titt visar det sig att det finns avsevärt fler stora bolag inom elinstallationer jämfört med både ventilationsbranschen och VVS-branschen.

Under förra året omsatte de 20 största elinstallationsföretagen tillsammans 21,4 miljarder kronor, där de 6 största bolagen hade en omsättning som översteg 1 miljard vardera. De 20 största VVS-installatörerna omsatte tillsammans 16,4 miljarder och när det gäller ventilationsinstallatörerna var den sammanlagda omsättningen för de 20 största 10,7 miljarder. Bland ventilationsinstallatörerna var det tre bolag med en omsättning över 1 miljard medan motsvarande antal bland VVS-installatörerna var två. Studeras istället omsättningen per anställd hos de 20 största företagen var skillnaderna mellan branscherna däremot mindre. Både el- och VVS-installatörerna hade 2019 en omsättning på ca 1,9 miljoner per anställd. Däremot låg ventilationsinstallatörerna något högre med 2,2 miljoner.

Sammantaget visar NAVET Analytics sammanställning att de 20 största installationsföretagens samlade omsättning ökade med 5 procent 2019 medan antalet anställda låg kvar i linje med 2018 års nivå.

Källa NAVET Analytics: Marknadstrender bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.