• Nyheter
  • Flerfunktionspanel med värmessystem och kabelkanal

Nyheter

Flerfunktionspanel med värmessystem och kabelkanal

Flerfunktionspanel med värmessystem och kabelkanal
Rappgos FFP-panel bygger på principen om värmeomslutning, med ett lågt placerat värmesystem som omger rummet. I panelen finns även utrymme för olika kabeldragningar.

    
 

Rappgo FFP-panel ger vattenburen värme längs väggarna och har en kablagekanal för enkel dragning av olika ledningar.

 

Flerfunktionspanelen är avsedd för vattenburen värme som leds i pexrör i en aluminiumkanal i panelens nedre del. Ovanför värmekanalen finns en kabelkanal som rymmer olika typer av ledningar för el, radio, tv, telefoni, datorer med mera. Panelen kan sedan förses med uttag på valfria platser i rummet.


Minskar kallras och drag

Systemet levereras i moduler och ska kunna monteras av både proffs och amatörer. Modulernas placering utmed väggarna i rummet skapar en likartad och kontrollerad värmefördelning som minskar drag och kallras från fönsterpartier, uppger Rappgo. Dessutom ska systemet med värmeomslutning också ge minskad värmeförbrukning, jämfört med traditionella värmesystem.

 

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.