• Nyheter
  • Flerbostadshusen från 1980- och -90-talen nästa renoveringsboom?

Nyheter

Flerbostadshusen från 1980- och -90-talen nästa renoveringsboom?

Flerbostadshusen från 1990-talet. Foto: Harald Holm
En kommande renoveringsboom kan skönjas i hus byggda på 80- och 90-talet

När det gäller behov av renovering och underhåll av bostäder, hamnar ofta fokus i media på de flerbostadshus som byggdes under perioden 1961-1975. Detta bestånd, som vanligtvis kallas för Rekordårens byggande, består av närmare 870 000 lägenheter i flerbostadshus och har stora behov av åtgärder. Samtidigt går det att skönja en kommande renoveringsboom, som dock omfattar avsevärt färre lägenheter än Rekordårens byggande. Närmare 200 000 lägenheter i flerbostadshus byggdes under den förra högkonjunkturen i slutet av 1980-talet och början av -90-talet. Dessa lägenheter närmar sig nu 30-års åldern, då det är dags att börja se över både byggnadstekniska behov och installationer.

Analysföretaget Industrifakta menar att 1990-talets bostäder står inför flera större åtgärdsbehov och hänvisar till en undersökning som företaget gjorde med bostadsbolag under hösten 2017. De räknar med att det tidiga 90-talets bestånd kommer att behöva göra en hel del teknisk energieffektivisering av värme- och ventilationsinstallationer. Troligen behöver man också se över funktioner i våtrum och badrum med hänsyn till att den tekniska livslängden på både material och funktioner börjar gå mot sitt slut. Med hänsyn till att det kvarstår så mycket att göra i Rekordårens bostäder, är det rimligt att förvänta sig att man kommer att gå varsamt fram med åtgärderna och att fokus kommer att hamna på energieffektivisering och akuta behov.

Källa Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.