Nyheter

Flera snäpp med ny snörslå

Flera snäpp med ny snörslå
Hultafors lanserar en snörslå med förbättrad precision och som klarar upprepade snäpp utan att man behöver fylla på krita.

       
 

Hultafors nya snörslå klarar upprepade snäpp utan att man behöver fylla på krita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya snörslån har fått ett antal nya funktioner som ska underlätta arbetet för hantverkaren. Exempelvis har snörslån försetts med en flätad lina av bomull och polyester, som har hög absorptionsförmåga. Därmed kan den ta upp mer krita än en traditionell snörslå och användaren kan snäppa fler gånger utan att behöva veva in linan.

Utväxling ger snabb invevning

För att underlätta arbetet ytterligare är snörslån försedd med en utväxling som ger tre gånger så snabb invevning. Dessutom har den fått ett överbelastningsskydd som ska minska risken för att linan går av om den skulle fastna i något föremål vid invevningen.

En annan ny funktion är en releaseknapp som gör att användaren enkelt kan dra ut linan utan att veven snurrar.

Enkelt byta lina

Snörslån har en 30 meters lina och en delbar kork, för att göra det enkelt att byta linan. Avsaknaden av gummi ska göra produkten enkel att hålla ren från krita.

 

 

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.