Nyheter

Flera snäpp med ny snörslå

Flera snäpp med ny snörslå
Hultafors lanserar en snörslå med förbättrad precision och som klarar upprepade snäpp utan att man behöver fylla på krita.

       
 

Hultafors nya snörslå klarar upprepade snäpp utan att man behöver fylla på krita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya snörslån har fått ett antal nya funktioner som ska underlätta arbetet för hantverkaren. Exempelvis har snörslån försetts med en flätad lina av bomull och polyester, som har hög absorptionsförmåga. Därmed kan den ta upp mer krita än en traditionell snörslå och användaren kan snäppa fler gånger utan att behöva veva in linan.

Utväxling ger snabb invevning

För att underlätta arbetet ytterligare är snörslån försedd med en utväxling som ger tre gånger så snabb invevning. Dessutom har den fått ett överbelastningsskydd som ska minska risken för att linan går av om den skulle fastna i något föremål vid invevningen.

En annan ny funktion är en releaseknapp som gör att användaren enkelt kan dra ut linan utan att veven snurrar.

Enkelt byta lina

Snörslån har en 30 meters lina och en delbar kork, för att göra det enkelt att byta linan. Avsaknaden av gummi ska göra produkten enkel att hålla ren från krita.

 

 

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.